Antal påvisade kvarkaprover Antal kommuner
Ett tillfälle under de senaste 2 månaderna 18
Två tillfällen under de senaste 2 månaderna 4
Tre eller fler tillfällen under de senaste 2 månaderna 2
Minst 1 tillfälle under senaste 3-24 månaderna 72