Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mastitdiagnostik för får och get

Om du har problem med juverinflammationer på får eller getter kan du skicka in mjölkprover för bakteriologisk analys och celltalsmätning till SVA.
Får på äng
Foto: Bengt Ekberg/SVA

SVA utför bakterieodling och celltalsmätning med DCC på mjölkprover och tankmjölksprover.
Provtagningskit för ett eller upp till fyra prover kan beställas från staben för vaccinberedskap.

Mastitbakteriologisk odling

Analysen påvisar och identifierar bakterier i mjölken. Alla stafylokocker testas för penicillinkänslighet.

Preliminärsvar skickas om så önskas via e-post efter en dags odling och slutsvar efter två till fyra dagar.

Analysen kan utföras på individ- eller tankmjölksprover. Provtagningstekniken är viktig för analysresultatet, se provtagningsinstruktionen.

Pris 160 kr vid inskickande av 1 juverdel per djur (exkl. exp.avgift och moms)

Pris 140 kr per juverdel vid inskickande av 2 juverdelar per djur (exkl. exp.avgift och moms) 

Mastitkit

Det går att beställa mastitkit innehållande rör, transporthylsor, provtagningsanvisning, remiss och svarskuvert.

Pris 30 kr  för 1 juverdel (exkl. exp.avgift och moms)

Pris 45 kr för 2-4 juverdelar  (exkl. exp.avgift och moms) 

Celltalsmätning

Vid önskemål utför vi även celltalsmätning med hjälp av DCC på mjölkprover från får och get.

Pris 45 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Tankmjölksprov och miljöprov

Vi kan analysera tankmjölksprover för bakterieförekomst och vi har även undersökningar för att analysera till exempel spån eller prover tagna från mjölkningsutrustning. Ange tydligt vad frågeställningen är på remissen.

Pris 160 kr tankmjölksprov  (exkl. exp.avgift och moms)

Pris 400 kr miljöprov (exkl. exp.avgift och moms)

PCR

Vid riktad frågeställning vad gäller Staphylococcus aureus finns en speciell PCR-undersökning. Analysen kan göras på individprover eller på tankmjölk. Det bästa är om proverna tas i bronopolbehandlade mjölkrör som kan beställas från SVA.

Analysen körs på torsdagar och resultatet svaras som regel ut samma dag. Svaren skickas via e-post.

Pris 485 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls