Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Obduktion av fjäderfä

SVA utför obduktioner för kommersiella fjäderfäflockar och hobbyflockar med besättningsproblem.

Du kan få ekonomiskt stöd (nya regler från 1 januari 2018) för fjäderfäobduktioner genom Gård & Djurhälsan. Observera att detta gäller enbart vid flocksjukdom (flockproblem med minst tre fåglar under senaste månaden, ej för enstaka sjuka fåglar). Som djurägare betalar man då endast en så kallad djurägaravgift, se nedan. Moms och en expeditionsavgift tillkommer. Vissa restriktioner för provtagning och analyser gäller. Vid eventuella sådana extra kostnader sker det alltid efter diskussion med insändaren/djurägaren. Som djurägare kan du skicka in fåglar själv eller ta hjälp av din veterinär. 

Obduktionskostnad vid flocksjukdomDjurägaravgift (exkl. exp.avgift och moms)
Hobbyfjäderfä, 1-3 st 494 kr
Kommersiella tamhöns, 1-5 st (> 1 vecka) 1416 kr
Kommersiella fjäderfän max 1 vecka gamla, max 5 st 1056 kr
Kommersiella fjäderfän, anka, gås, kalkon, struts, med flera, per djur 1056 kr
Obduktionskostnad vid ej flockproblem (enskilt djur)
Obduktion, fjäderfä, ej flockproblem 900 kr
Histologi, fjäderfä, (max tre biopsier) 844 kr
Histologi, fjäderfä, ytterligare per biopsi 137 kr
Provuttag 340 kr
Obduktion, del av kropp 855 kr
Avibacterium paragallinarum (Coryza), PCR 590 kr


Observera att hela obduktionskostnaden debiteras djurägaren för enstaka hobbyfjäderfän från en i övrigt frisk flock. Observera att kostnader kan tillkomma för mikroskopisk undersökning och mikrobiologiska analyser, se prislista.

Foto: Bengt Ekberg/SVA

SVA tar emot hela djurkroppar från fjäderfän för obduktion.
Orsak till obduktion kan vara till exempel:

  • Plötsliga dödsfall
  • Sjukdomsproblem i besättningen
  • Produktionsstörning
  • Misstanke om epizootisjukdom/zoonos

Kontakta alltid en fjäderfäveterinär på SVA, via e-post eller telefon 018-67 40 00, innan fåglarna skickas för obduktion. 

Frakten till SVA bekostas alltid av insändaren. Skicka endast med PostNord Parcel.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls