Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av afrikansk svinpest

SVA utför analys för påvisande av Afrikansk svinpest (ASFV).

Sovande sugga. Foto: Bengt Ekberg/SVA

PCR

En analys med PCR-teknik för påvisande av virusnukleinsyra i helblod, EDTA-blod eller inre organ enligt instruktion från SVA.
Svar erhålls inom ett dygn.

Pris 900 kr (exkl. exp.avgift och moms). Vid analys utanför ordinarie arbetstid faktureras även ett beredskapstillägg.

Serologi

En analys för påvisande av antikroppar i serum. Minst 5 ml helblod krävs. Analysen utförs med ELISA-teknik.
Vid bråndskande fall kan svar erhållas under dagen.

Pris 450 kr (exkl. exp.avgift och moms).

Observera! Vid misstanke om afrikansk svinpest ska omedelbart Jordbruksverket:s (tfn. 036-15 50 00 vxl.) eller SVA:s (tfn. 018-67 40 00 vxl.) tjänsteman i beredskap kontaktas. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls