Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Luftvägspaket hos gris

SVA utför analys av luftvägspatogener med PCR-teknik.

Nukleinsyra kan påvisas från:

tryne på hängbuksvin

Tryne på hängbuksvin.
Foto: Bengt Ekberg/SVA

  • Actinobacillus pleuropneumoniae
  • Mycoplasma hyopneumonaiae
  • Mycoplasma hyorhinis
  • Pasteurella multocida
  • Svininfluensa

Provtagningsmaterialet utgörs av en trynsvabb som förs in medialt-ventralt i grisens ena näsborre. Använd helst E-swab. Alternativt kan en tops användas som skickas in i provrör utan vätska. Minst tre till fem prover bör analyseras per besättning och proverna bör tas i tidigt skede.

Provet analyseras inom en till tre arbetsdagar.

Pris

Ett prov = 1200 kr
Två till fem prover = 915 kr per prov
Mer än fem prover = 835 kr per prov 
Priserna anges  exkl. exp.avgift och moms.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls