Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Besiktningsprov för häst-analyspaket

När en häst ska köpas eller säljas, är det lämpligt att veterinärbesiktiga den. Veterinären bedömer hästens hälsostatus för dagen och utfärdar ett intyg som en del av det underlag som kan ligga till grund för om köparen kan godkänna affären. Veterinärens uppgift kan vara komplex.

Nordsvensk häst. Foto: Bengt Ekberg/SVA

SVA erbjuder ett analyspaket "Besiktningsprov för häst" som underlättar veterinärbedömningen. Om hästen till exempel har antiinflammatoriska medel i blodet, kan det påvisas i analysen. Resultatet av hälsobedömningen kan påverkas av sådana medel, och skada eller sjukdom skulle kunna bli svårbedömt.

I analyspaketet ingår remiss, material för blodprovstagning samt analyskostnad. Se provtagningsinstruktion
OBS! Analyspaketet kan endast beställas av veterinär och provsvar skickas endast till den remitterande veterinären.  

Pris: 2 500 kr (exkl. expeditionsavgift, moms och frakt) 

Aktuellt analyspaket med provtagningsinstruktion är framtaget för att underlätta en efterföljande juridisk hantering av analysresultatet. Det är viktigt att provet skickas in direkt till laboratoriet för analys och att blodrörens försegling hålls intakt, vilket minimerar risken för kontaminering eller förväxling.

Analysen kan påvisa olika ämnen (kvalitativ analys) men uppgift om halter kommer inte att redovisas.

Substanser som kan påvisas *

acepromazin diazepam ibuprofen triamcinolon
beklometason fenylbutazon ketoprofen triamcinolon acetonid
betametason firocoxib meloxikam  
detomidin flumetason metylprednisolon   
dexametason flunixin naproxen   

* Observera att andra substanser som inte ingår i analyspaketet kan påverka hästen på olika sätt.

Leveransinformation

Beställning av ett analyspaket skickas som brev - kostnadsfritt
Beställning av två eller fler analyspaket skickas som företagspaket - kostnadsfritt

Beställ analyspaketet

Ange antal analyspaket
  
För- och efternamn/ Företagsnamn
Leveransadress
Postnr
Postort
Personnr/ Organisationsnr
Kundnr hos SVA
Telefonnr
Mobilnr för SMS-avisering
  
 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls