Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av Contagious equine metritis (CEM)

CEM, smittsam livmoderinflammation, är en betäckningssmitta där både hingst och sto kan vara smittförande. Endast ston uppvisar symtom, i form av flytningar och förkortade brunstintervaller. Provtagningskrav för seminhingstar finns reglerat av Jordbruksverket.

Proverna skall alltid tas av veterinär. Inför varje säsong bör ansvarig veterinär kontrollera författningen SJVFS 2015:1 (pdf),  på Jordbruksverkets webbplats så att inga nya bestämmelser eller författningar har publicerats.

Färdiga provtagningskit för odling eller PCR, inklusive remiss, kan beställas från Staben för Vaccinberedskap via telefon 018-67 43 00 eller e-post.

PCR

Sedan 1 januari 2016 använder vi PCR-metod rutinmässigt vid diagnostik för CEM. Fördelarna är:

  • Provet inte lika känsligt, behöver inte sättas inom 48 timmar
  • Ingen risk för omprovtagning på grund av överväxt av mögel
  • Kortare svarstider, oftast svar inom 1-3 dagar

Till PCR används E-svabbar, se provtagningsinstruktionen

Pris 475 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Odling

SVA utför odling om hästen ska exporteras och mottagarlandet kräver odling som metod. Sedan 1 februari 2016 utförs inte odling mer än på förfrågan. Kontakta vid behov rutin.vet.bakt@sva.se innan du skickar in prov för odling.

  • Provet måste sättas inom 48 timmar
  • Provet odlas i normala fall i sju dygn (undantag görs vid export till vissa länder)

Till odling används kolade provtagningspinnar, se provtagningsinstruktionen.

Pris 530 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls