Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av hästinfluensa

SVA utför analyser av influensa A2 med en PCR-teknik för påvisande av nukleinsyra.

 Foto: Bengt Ekberg/SVA

Provet bör tas i ett så tidigt sjukdomsskede som möjligt, helst inom 24-72 timmar efter de första kliniska symtomen.  

Influensa A2

PCR-teknik som analyserar virus från en provtagningspinne.

Pris 595 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Luftvägspaket

Med en automatiserad multi-PCR analyseras tre olika virus från en och samma provtagningspinne. Dessa virus ingår:

  • EHV-1 (Herpesvirus typ 1)
  • EHV-4 (Rhinopneumonit)
  • Influensa A2

Pris 920 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls