Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hästinfluensa

SVA utför analys av luftvägspatogener med PCR-teknik.

 Foto: Bengt Ekberg/SVA

Provet bör tas i ett så tidigt sjukdomsskede som möjligt, helst inom 24-72 timmar efter de första kliniska symtomen.  Alla analyser kan utföras på en och samma provtagningspinne.

Följande virus ingår i luftvägspaket häst:

  • EHV-1 (Herpesvirus typ 1)
  • EHV-4 (Rhinopneumonit
  • Influensa A2

Provmaterial: ESwab, torr bomullspinne (se provtagningsinstruktion)

Svarstid: Normalt inom tre arbetsdagar

Pris 920 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Alla i paketet ingående analyser kan även beställas separat.

Pris: 595 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls