Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av leptospira hos häst

SVA utför analyser för påvisande av Leptospira.

Serologi

För påvisande av antikroppar i serum används metoden mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen.

Pris

En serotyp 485 kr (exkl. exp.avgift och moms).

För varje ytterligare serotyp 100 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Svarstiden för serologisk analys av Leptospira är normalt inom fem arbetsdagar efter provets ankomst till SVA. Kontakta SVA vid önskemål om snabbare analys.

För att laboratoriet ska ha möjlighet att rapportera analyssvar inom fem arbetsdagar krävs följande information på remissen:

 • Analysorsak (exempelvis sjukdomsmisstanke, export, hälsokontroll)
   - Om sjukdomsmisstanke, ange anamnes
   - Om export av djur, ange exportdatum
 • Vaccinationshistorik
 • Eventuell vistelse utomlands

Odling   

För påvisande av Leptospira i blod, urin eller organdelar.
Observera! Kontakta alltid laboratoriet innan provet tas!

Skicka in materialet i specialmedium för Leptospira (EMJH), se provtagningsinstruktion för mer information.

Pris 1 350 kr (exkl. exp.avgift och moms)

PCR

För påvisande av patogen leptospira i blod, urin eller organdelar.

Pris 595 kr (exkl exp.avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls