Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av Luftvägspaket hos häst

Med automatiserad multi-PCR analyserar SVA fem olika virus från en och samma provtagningspinne.

Dessa virus är: 

Foto: Bengt Ekberg/SVA

  • EHV-1 (Herpesvirus typ 1)
  • EHV-4 (Rhinopneumonit)
  • EAV     (Arteritvirus)
  • Influensa A2
  • ERBV  (Rhinitvirus typ B)

Provet bör tas i ett så tidigt sjukdomsskede som möjligt, helst inom 24-72 timmar efter de första kliniska symtomen. 

Pris 1 400 kr (exkl. exp.avgift och moms) 

Under sommartid, 1 maj till 31 augusti, kan provsvaren dröja till nästkommande förmiddag.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls