Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Histopatologisk undersökning inkl. cytologi

Du kan skicka in organdelar för mikroskopisk vävnadsundersökning.
histokinett

Foto: SVA

Vi tar emot:

  • fixerade organdelar/vävnadsbiopsier
  • ofixerade organdelar
  • cellutstryk

Immunohistokemi

Vi kan erbjuda kompletterande immunohistokemisk undersökning för både typning av olika tumörer (t.ex. B/T-cellstypning av lymfom, C-kit expression i mastocytom, sarkom/carcinom) och detektion av infektiösa agens (t.ex. parvovirus, Coronavirus/FIP, Toxoplasma). Immunohistokemiska undersökningar utförs på formalinfixerat material. 

Avdelningen tar emot och bedömer vävnadsprov från alla organsystem. Våra patologer har specialintressen för och engagemang i olika djurslag och organsystem.
Vår ambition är att svara ut fallet inom fem arbetsdagar efter att provet inkommit till oss. 

SVA inför en förändrad prissättning från 1 maj 2017 gällande histopatologiska analyser

Vi ändrar nu vår prissättning till att debitera varje patologiprocess (frågeställning) för sig vilket innebär att varje patologiprocess debiteras separat. Grundpriset ändras inte men om du skickar in biopsier från två (2) eller tre (3) processer samtidigt blir det en paketrabatt enligt prislistan. 

Vi inför även möjlighet att få akutsvar, för de fall där djuret är akut sjukt. Då skickar vi svaret inom en till två (1-2) dagar och det kostar 300 kronor extra. Skriv "snabbsvar" överst på remissen som medföljer provet om du vill beställa denna tjänst.

Maxpriset är nu borttaget.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar på 018-674086.

Prislista för histopatologiska analyser gällande från 2017-05-01

Artikelnr

Undersökning Histologi

 Pris exkl. moms
D152032 Magtarmkanal upp till 18 biopsier, (därefter styckepris/biopsi). Biopsier från olika mag-/tarmpartier bör skickas in i separata rör. 796 kr
D152033 Hud upp till fem (5) biopsier, (därefter styckepris/biopsi). 796 kr
D152017 Helt fixerat hjärta/hjärna eller fler än en (1) juverdel 1500 kr
D152000 Histologi övrigt (ej  hud eller mage) tre (3) biopsier 796 kr
D152001 Biopsier fler än tre (3) 137 kr/st
     
D152028 Paket 1: Histologisk undersökning från samma patologiprocess (1-3 biopsier) + cytologi  918 kr
D152029 Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process) till exempel hud+ nybildning 1273 kr
     
D152002 Cellutstryk tre (3) glas 701 kr
D152005 Extra glas för cytologi 122 kr/st
     
D152009 Immunohistokemisk undersökning 903 kr
D152026 Extra glas för Immunohistokemisk undersökning 325 kr/st
     
D152027 Snabbsvar för akut sjuka djur, svar inom en till två (1-2) dagar, skall noteras på inkommande remiss. Debiteringen gäller ej slakterifall. 300 kr
D150057 Expeditionskostnad vid återsändande av snitt enligt önskemål 200 kr

 

Nyheterna är:

Maxpriset tas bort.
Magtarmkanal upp till 18 biopsier, därefter debiteras varje ytterligare biopsi ett styckepris.
Hud upp till fem (5) biopsier, därefter debiteras varje ytterligare biopsi ett styckepris.
Fler än en (1) juverdel 1500 kronor.
Paketlösningar, se ovan.
Snabbsvar kan begäras mot en extra kostnad (extradebiteringen gäller ej slakterifall).
Expeditionskostnad: Önskas snitt återsända debiteras en extra kostnad.

För övriga priser se prislista.

Du är även välkommen att kontakta SVA:s histologiska laboratorium separat för deras tjänster utöver rutindiagnostik (snittning, färgning etc. utan efterföljande bedömning, se prislista).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls