Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av borrelios hos hund

SVA utför analys av Borrelios (orsakas av bakterien Borrelia burgdorferi) med två olika tekniker, serologi och PCR.

 Foto: Bengt Ekberg/SVA

Serologi

För påvisande av antikroppar i serum
Pris 330 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Parprov, tagna med två till fyra veckors mellanrum.
Pris 615 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Utökad titrering upp till sluttiter
Pris 515 kr (exkl. exp.avgift och moms)  

Borrelia och Anaplasma
Pris 500 kr (exkl. exp.avgift och moms)  

PCR

För påvisande av DNA från bakterien i framför allt vävnad
Pris 580 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Borrelia och Anaplasma
Pris 800 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Aalysresultat för PCR och serologi med negativ antikroppstiter är klart samma dag den utförs. Positivt antikroppstiter lämnas i allmänhet ut dagen efter. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls