Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av leptospira hos hund

SVA utför analyser för påvisande av Leptospira hos hund.

Foto: Bengt Ekberg SVA

Serologi

För påvisande av antikroppar i serum, en serotyp, på frisk individ till export/utlandsresa, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen.
Pris 450 kr (exkl. exp.avgift och moms)

För påvisande av antikroppar i serum vid sjukdomsmisstanke, fem - åtta serotyper, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen.
Fem serotyper: Pris 585 kr (exkl. exp.avgift och moms)
Åtta serotyper: Pris 1095 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Odling   

För påvisande av Leptospira i blod, urin eller organdelar.
OBS! Kontakta alltid laboratoriet innan provet tas!

Skicka in materialet i specialmedium för Leptospira (EMJH), se provtagningsinstruktion för mer information.
Pris 1295 kr (exkl. exp.avgift och moms)

PCR

För påvisande av patogen leptospira i blod, urin eller organdelar.
Pris 580 kr (exkl exp.avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls