Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av leptospira hos hund

SVA utför analyser för påvisande av Leptospira hos hund.

Foto: Bengt Ekberg SVA

Serologi

För påvisande av antikroppar i serum, en serotyp, på frisk individ till export/utlandsresa, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen.
Pris 460 kr (exkl. exp.avgift och moms).

För påvisande av antikroppar i serum vid sjukdomsmisstanke analyseras proven med mikroagglutinationtest (MAT) levande antigen för de fem (5) mest relevanta serovarena för svenska förhållanden.
Fem serotyper: Pris 600 kr (exkl. exp.avgift och moms).

Svarstiden för serologisk analys av Leptospira är normalt inom fem arbetsdagar efter provets ankomst till SVA. Kontakta SVA vid önskemål om snabbare analys.

För att laboratoriet ska ha möjlighet att rapportera analyssvar inom fem arbetsdagar krävs följande information på remissen:

 • Analysorsak (exempelvis sjukdomsmisstanke, export, hälsokontroll)
   - Om sjukdomsmisstanke, ange anamnes.
   - Om export av djur, ange exportdatum.
 • Vaccinationshistorik.
 • Eventuell vistelse utomlands.

Odling   

För påvisande av Leptospira i blod, urin eller organdelar.
OBS! Kontakta alltid laboratoriet innan provet tas!

Skicka in materialet i specialmedium för Leptospira (EMJH), se provtagningsinstruktion för mer information.
Pris 1350 kr (exkl. exp.avgift och moms)

PCR

För påvisande av patogen leptospira i blod, urin eller organdelar.
Pris 595 kr (exkl exp.avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls