Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av lungmask i träckprov hos hund

SVA utför träckundersökning för påvisande av lungmask.

Träckprov för analys av lungmask ska tas tre dagar i följd. Observera att prov för lungmask bör skickas i början av veckan så att provet anländer till SVA senast torsdag.

Analysen tar ett (1) dygn innan avläsning kan göras. 

Pris 335 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls