Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av Monocytär ehrlichios hos hund

SVA utför analys för påvisande av Monocytär ehrlichios hos hund.

Monocytär ehrlichios hos hund eller katt ska anmälas redan vid misstanke till Jordbruksverket och länsstyrelsen.

PCR

(Provmaterialet bör vara uttaget före insättande av antibiotikabehandling.)

Blod (EDTA) är förstahandsval för PCR-analys. Aspirat från mjälte kan också undersökas och kan då eventuellt ha en något högre sensitivitet (ökad känslighet) än blod. Benmärgsprov är ett tredje alternativ, som vid utredning av pancetopeni med misstanke om kronisk form av E. canis även av andra utredningsmässiga orsaker kan vara av stort värde. 

För mer detaljerad information se provtagningsinstruktion.

Pris 715 kr (exkl. exp. avgift och moms), priset gäller för upp till två material per djur.

Serologi

För påvisande av antikroppar i serum, IFA (indirekt fluorescerande antikroppar).

Resultat erhålls i allmänhet samma dag den utförs.

För mer detaljerad information se provtagningsinstruktion.

Pris  790 kr (exkl. exp. avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls