Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Parasitpaket hos hund

SVA utför träckundersökningar avseende mag- tarmparasiter och luftvägsparasiter. Det finns flera olika parasiter som kan vara orsaken till diarré och/eller hosta hos hund.

Det finns flera olika parasiter som kan orsaka diarré och/eller hosta hos hund. SVA har två paket med olika analyser för att täcka in de vanligaste av de parasiterna. Foto: Bengt Ekberg/SVA

SVA har därför tagit fram två parasitpaket med olika analyser för att täcka in de vanligaste parasiterna som orsakar diarré och hosta hos hund.

Paket: Mag-tarmparasiter

Provmaterial: färsk träck ca 3-4 msk i dubbla plastpåsar.

  • Flotation: Spolmask, hakmask, piskmask, koccidier (Isospora spp)
  • Immunoflouorescens: Giardia och Cryptosporidium
  • Inspektion: Bandmask 

Pris 550 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Paket: Luftvägsparasiter

Provmaterial: träck från tre dagar, ca 3-4 msk per dag. Förvaras i kylskåp under insamlingen, skickas senast på en onsdag.

  • Flotation med socker/salt: Spolmask, Oslerus osleri, Capillaria
  • Baermans trattmetod: Crenosoma, Fransk hjärtmask (Angiostrongylus sp)

Pris 620 kr (exkl. exp.avgift och moms)

OBS! Bandmask är främst en okulär diagnos, därför görs en inspektion. Oslerus osleri konstateras främst vid okulär besiktning med endoskopi.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls