Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av rabies - vaccinationkontroll

SVA utför analys efter rabiesvaccination, en antikroppskontroll.

Resa utomlands med hund. Foto: Helena Ohlsson/SVA

Analysen tar tre hela arbetsdagar, med reservation för omkörningar. Analysen påbörjas tisdagar udda veckor.

Prov måste finnas hos SVA, Sektionen för virologisk diagnostik, senast vardagen innan analys påbörjas. 

Observera! SVA:s laboratorium är inte godkänt av Japan att utföra vaccinationskontrollen för rabies. 

Analysdag

Rabies analyseras enbart udda veckor, med analysstart tisdag och avläsning torsdag.

Pris 575 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls