Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fransk hjärtmask, Angiostrongylus vasorum

SVA utför träckundersökning för påvisande av fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) hos hund.

Träckprov för analys av fransk hjärtmask tas tre dagar i följd. Observera att prov för fransk hjärtmask bör skickas i början av veckan så att provet anländer till SVA senast torsdag.

Pris 335 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls