Fransk hjärtmask - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analys av Fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) hos hund

SVA utför analys för påvisande av fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) i träckprov från hund.

Träckprov för analys tas tre dagar i följd.

Observera att prov bör skickas i början av veckan så att provet anländer till SVA senast torsdag.

Pris 335 kr (exkl. exp.avgift och moms)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls