Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kattögonpaket

En provtagningspinne - tre PCR-analyser! 

Katt med stora, gröna ögon

Foto: Pär Eklund

Med automatiserad multi-PCR kan SVA utföra en undersökning av tre olika analyser:

  • Felint Herpesvirus (FHV-1)
  • Chlamydia felis
  • Mycoplasma felis

Pris 825 kr (exkl. exp.avgift och moms) 

Herpesvirus, klamydia och mycoplasma

Felint herpesvirus (FHV-1) och Chlamydia felis är välkända orsaker till ögoninfektioner hos katt och kan ge upphov till mycket allvarliga besvär. Mycoplasma felis är en del av kattens normala bakterieflora och hittas ofta i ögonen hos friska katter men bakterien kan också orsaka infektionsbesvär. Även blandinfektioner förekommer.

Provtagning

Man bör försöka provta katter så kort tid som möjligt efter att de börjat visa symptom, eftesom chansen att hitta infektionsämnen då ökar. Hos katter där symptom på infektion klingat av är det som regel svårt att hitta herpesvirus och klamydia, även om de nyligen haft övongbesvär. 

Kroniska bärare av Felint herpesvirus och Chlamydia felis är ofta mycket svåra att upptäcka. Det kan därför vara aktuellt att provta ett flertal individer med symptom i en kattgrupp för att öka chansen att påvisa det ena eller båda smittämnena som kan ha spridits i kattgruppen.

Diagnos och behandling

Vilken behandling som den enskilda individen, eller kattgruppen eventuellt behöver, måste bedömas av den behandlande veterinär som undersöker och provtar katten eller katterna. Alltifrån ingen behandling till lokal ögonbehandling (ögondroppar) till ytterligare behandling, till exempel med allmän antibiotika kan vara aktuellt. Veterinären och ägaren bör gemensamt se över eventuella åtgärder för att om möjligt bryta smittvägar i kattgruppen.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls