Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Bovin virusdiarrévirus (BVDV)

SVA utför analyser för påvisande av antikroppar och virusnukleinsyra. 

Foto: Bengt Ekberg/SVA

Serologi

En analys för påvisande av antikroppar i serum och mjölk. Minst 0,2 ml serum krävs. Analysen utförs med en ELISA-teknik och svar erhålls inom 1-2 dagar.

Pris 345 kr (exkl. exp.avgift och moms). 

Analysen kan kombineras med en IPX-analys för påvisande av antigen om negativt serologiskt resultat erhålls vid misstanke om smitta eller för att utesluta smitta. Svar erhålls efter cirka 1 vecka.

Pris 345 kr (exkl. exp.avgift och moms).

PCR

En analys för påvisande av virusnukleinsyra i sperma, serum eller blod i EDTA-rör samt organ. Analysen utförs med en PCR-teknik och svar erhålls inom 1-2 dagar.

Pris 545 kr (exkl. exp.avgift och moms). 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls