Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Infektiös bovin rhinotracheit (IBR/IPV)

SVA utför analys för infektiös bovin rhinotracheit/infektiös pustulär vulvovaginit (IBR/IPV) orsakad av bovint herpesvirus typ 1 (BHV-1).

Serologi

Foto: Bengt Ekberg/SVA

ELISA-teknik för påvisande av antikroppar i serum eller mjölk.

Svar erhålls inom cirka två dagar. 

Pris 345 kr (exkl. exp.avgift och moms). 

PCR (BHV-1)

PCR-teknik för påvisande av virusnukleinsyra i sperma eller från nässvabb.

Svar erhålls inom cirka två dagar. 

Pris 580 kr (exkl. exp.avgift och moms). 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls