Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ringtest Mastit

Kvalitetssäkra dina mastitprover!

Foto: Charlotta Fasth/SVA

Ringtest för kliniska mastiter

SVA:s ringtest för kliniska mastiter

Ringtesten innehåller fem okända mastitprover.

Pris: 1800 kr (exkl. moms) per arbetsplats oavsett antalet deltagare.

Så här går det till: 
Fem okända mastitprover skickas ut en gång per år.

Varje deltagare får en inloggning och svarar enkelt på nätet.
Alla deltagares resultat kommer att presenteras i en anonym sammanställning efter avslutad testomgång.

 Nu är anmälan för 2018 års ringtest öppen. Ringtesten kommer att skickas ut under april eller början på maj.

Anmälan görs genom att skicka e-post till Charlotta.Fasth@sva.se.

Sista anmälningsdatum är den 15 mars 2018!

Ange i anmälan:

  • Arbetsplats: namn och postadress
  • Kontaktperson: namn och e-postadress
  • E-postadresser till de deltagare som ska registrera resultat (kan kompletteras senare).
  • Fakturaadress och fakturareferens

 

För vidare information kontakta:
Susanne.Andre@sva.se
Charlotta.Fasth@sva.se 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls