Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mastitdiagnostik

Låt SVA:s experter ta hand om dina prover!
Foto: Bengt Ekberg/SVA

Foto: Bengt Ekberg/SVA

SVA tar emot mjölkprover, miljöprover och bakteriestammar från hela landet.

Kvalitetssäkra dina mastitprover - delta i vår ringtest - läs mer 

Bakteriologisk odling: Veterinär avläsning, maldi-toftypning och artbestämning av KNS.

Vi odlar mjölkprover och typar bakterier ner till speciesnivå. Penicillinkänslighet testas för alla stafylokocker. Vid högt CMT och ingen växt görs alltid en utökad undersökning. Veterinär finns med vid bedömning av proverna.

Tänk alltid på att ta proverna så aseptiskt som möjligt för bästa möjliga provkvalitet. Kyld transport av mjölkrör till laboratoriet, till exempel med hjälp av en kylklamp, förbättrar analysresultatet ytterligare. Vid subkliniska mastiter kan mastistripkassetten som inte är känslig för längre transporttid eller kylförvaring användas.

Proverna svaras ut via e-post eller fax och resultaten överförs, om så önskas, direkt till Växa Sveriges databas (före detta Svensk Mjölk) för vidare överföring till exempel Individjuver. Vi kan skicka preliminärsvar varje dag och slutsvar brukar skickas inom två till fem dagar beroende på växt.

PCR

Vid riktad frågeställning vad gäller Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae eller Mycoplasma bovis finns en speciell PCR-undersökning. Analysen kan göras på individprover eller på tankmjölk. Det bästa är om proverna tas i bronopolbehandlade mjölkrör som kan beställas från SVA.

Analysen körs på torsdagar (förutom vecka 21, 2017, då proverna körs på onsdagen på grund av helgdag). Resultatet svaras som regel ut samma dag. Svaren skickas via e-post eller fax och alla resultat kommer, om kunden önskar, framöver att överföras till Växa Sveriges databas (före detta Svensk Mjölk).

Miljöprover

Vi har undersökningar för att analysera till exempel spån eller prover tagna från mjölkningsutrustning. Ange tydligt på remissen vad frågeställningen är.

Verifiering och typning av bakteriestammar

Vi typar isolerade stammar som skickas in på platta. Tänk på att alltid ange frågeställning.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls