Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analyser andra djurslag

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2017-11-17

Allmän kremering stordjur < 166 kg, pris/kg
Flera
Patologi
D153013
16,00
Allmän kremering stordjur > 250 kg
Flera
Patologi
D153007
3871,00
Allmän kremering stordjur 166-250 kg
Flera
Patologi
D153006
2946,00
Allmänbakt + Mykologisk, odling.
Flera
Bakteriologi
D110095
735,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
540,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
235,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
545,00
Artbestämning av Koagulasnegativ stafylokock
Flera
Bakteriologi
D110081
565,00
Bakterieräkning, liten
Flera
Bakteriologi
D110055
610,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
465,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
235,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
535,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
230,00
Bluetonguevirus (BTV) (blod), antikroppar
Flera
Virologi
D140711
335,00
Bluetonguevirus (BTV) (mjölk), antikroppar
Flera
Virologi
D140714
335,00
Bluetonguevirus (Pan-BTV), PCR
Flera
Virologi
D142712
580,00
Borrelia burgdorferi i kombination med Anaplasma phagocytophilum, IFA
Flera
Bakteriologi
D113063
500,00
Borrelia burgdorferi och Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113026
800,00
Borrelia burgdorferi, PCR
Flera
Bakteriologi
D113002
580,00
Brucella abortus, antikroppar (SAT)
Flera
Bakteriologi
D113010
400,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
62,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
505,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
903,00
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
580,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
122,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
701,00
Deformed Wing virus, PCR
Andra djurslag
Virologi
D149790
580,00
Destruktion (biologiskt material/avfall) pris/kg
Flera
Patologi
D153000
16,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150004
600,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150005
700,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150006
1050,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
400,00
Encephalitozoon cuniculi (CIA) (ej kanin)
Andra djurslag
Parasitologi
D160318
700,00
Encephalitozoon cuniculi (CIA), kanin
Andra djurslag
Parasitologi
D160320
350,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
320,00
ESBL, Selektiv anrikning
Flera
Bakteriologi
D110087
460,00
Fingerprinting av bakteriestam
Andra djurslag
Bakteriologi
D110041
2420,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1010,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
176,00
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor
Flera
Parasitologi
D160115
230,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
720,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
820,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
860,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1020,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
940,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1120,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
970,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1180,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
60,00
Histologisk undersökning fixerat helt organ/del av juver (maxpris)
Flera
Patologi
D152017
1500,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
796,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
137,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
685,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
548,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
796,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
796,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
411,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
274,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
325,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
903,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
783,00
Influensavirus A (SIV), antikroppar
Andra djurslag
Virologi
D141287
335,00
Kadaveröppning
Flera
Patologi
D150029
1169,00
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
580,00
Kremering smådjur & zoodjur < 10 kg, st pris
Flera
Patologi
D153008
210,00
Leverflundra (Fasciola), träck
Flera
Parasitologi
D160103
400,00
Listeria
Flera
Bakteriologi
D110004
590,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
903,00
Mag- tarmparasiter (reptiler/amfibier), träck
Djurparksdjur,Andra djurslag
Parasitologi
D160130
550,00
Mag- tarmparasiter (sedimentation), träck
Flera
Parasitologi
D160105
320,00
Minkastrovirus, PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D140300
580,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
115,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
515,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
260,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
450,00
Mycoplasma pulmonis, antikroppar ELISA
Andra djurslag
Bakteriologi
D114011
230,00
Mycoplasma pulmonis, PCR
Andra djurslag
Bakteriologi
D113088
580,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4140,00
Mykobakterieodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114039
1210,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
600,00
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550,00
Mykobakterietypning, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114040
1180,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
500,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
235,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1270,00
Obduktion smådjur, fågel, kanin
Andra djurslag
Patologi
D150024
1453,00
Obduktion, gnagare
Andra djurslag
Patologi
D150030
1453,00
Paket 1:Histologisk undersökning från samma patologiprocess (1-3 biopsier)+cytologi
Flera
Patologi
D152028
918,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1273,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
320,00
Paratuberkulosodling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1070,00
Paratuberkulosodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
515,00
Plasmacytos (AMDV), PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D141961
875,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
113,00
Påvisande av virulensgener, VTEC O157
Flera
Bakteriologi
D112001
580,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
275,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
10252,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2122,00
Rättsfallstillägg, stordjur
Flera
Patologi
D150025
7400,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
D150026
5628,00
Salmonella konfirmering av stam, PCR
Andra djurslag
Bakteriologi
D112014
895,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
297,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
297,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
875,00
Separatkremering smådjur <1kg
Andra djurslag
Patologi
D153014
582,00
Separatkremering smådjur 1- 10 kg
Flera
Patologi
D153003
1182,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
300,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
82,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
77,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
122,00
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
D152003
252,00
Transportkostnad, brådskande till annat lab
Flera
Parasitologi
D160600
900,00
Träckprovsanalys, kameldjur
Andra djurslag
Parasitologi
D160137
370,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
140,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
695,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
72,00
West Nile virus, nukleinsyra
Häst,Andra djurslag
Virologi
D142610
580,00
White Spot Syndrome Virus, nukleinsyra
Andra djurslag
Virologi
D142182
enl, ök
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
1100,00
Virulensfaktorer VTEC, PCR
Flera
Bakteriologi
D113075
580,00
Virusdiarrevirus (BVDV), antikroppar
Flera
Virologi
D142150
335,00
Virusdiarrevirus (BVDV), PCR
Flera
Virologi
D140064
580,00
Virusdiarrevirus (BVDV), virusisolering IPX
Flera
Virologi
D142400
335,00
VTEC O121
Nötkreatur,Andra djurslag
Bakteriologi
D112019
680,00
Åldersbestämning
Flera
Patologi
D150050
644,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
77,00