Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Andra djurslag - bakteriologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2018-01-20

Allmänbakt + Mykologisk, odling.
Flera
Bakteriologi
D110095
765,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
600,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
250,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
595,00
Artbestämning av Koagulasnegativ stafylokock
Flera
Bakteriologi
D110081
565,00
Bakterieräkning, liten
Flera
Bakteriologi
D110055
640,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
475,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
250,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
550,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
250,00
Borrelia burgdorferi i kombination med Anaplasma phagocytophilum, IFA
Flera
Bakteriologi
D113063
515,00
Borrelia burgdorferi och Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113026
820,00
Borrelia burgdorferi, PCR
Flera
Bakteriologi
D113002
595,00
Brucella abortus, antikroppar (SAT)
Flera
Bakteriologi
D113010
410,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
520,00
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
595,00
ESBL, Selektiv anrikning
Flera
Bakteriologi
D110087
470,00
Fingerprinting av bakteriestam
Andra djurslag
Bakteriologi
D110041
2420,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1040,00
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
595,00
Listeria
Flera
Bakteriologi
D110004
610,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
120,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
595,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
270,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
470,00
Mycoplasma pulmonis, antikroppar ELISA
Andra djurslag
Bakteriologi
D114011
235,00
Mycoplasma pulmonis, PCR
Andra djurslag
Bakteriologi
D113088
595,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4265,00
Mykobakterieodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114039
1245,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
620,00
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550,00
Mykobakterietypning, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114040
1180,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
515,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
250,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1290,00
Paratuberkulos, träck/vävnad, PCR
Flera
Bakteriologi
D114033
1130,00
Paratuberkulosodling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1100,00
Paratuberkulosodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
530,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
120,00
Påvisande av virulensgener, VTEC O157
Flera
Bakteriologi
D112001
580,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
285,00
Salmonella konfirmering av stam, PCR
Andra djurslag
Bakteriologi
D112014
920,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
305,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
305,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
975,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
145,00
Virulensfaktorer VTEC, PCR
Flera
Bakteriologi
D113075
595,00
VTEC O121
Nötkreatur,Andra djurslag
Bakteriologi
D112019
700,00