Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Djurparksdjur - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2017-11-24

Allmän kremering stordjur < 166 kg, pris/kg
Flera
Patologi
D153013
16,00
Allmän kremering stordjur > 250 kg
Flera
Patologi
D153007
3871,00
Allmän kremering stordjur 166-250 kg
Flera
Patologi
D153006
2946,00
Allmänbakt + Mykologisk, odling.
Flera
Bakteriologi
D110095
735,00
Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
775,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
540,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
235,00
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 1-2 v mellanrum
Flera
Bakteriologi
D113040
615,00
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Sluttitrering
Flera
Bakteriologi
D113005
515,00
Anaplasma phagocytophilum, IFA, antikroppar
Flera
Bakteriologi
D113004
330,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
545,00
Artbestämning av Koagulasnegativ stafylokock
Flera
Bakteriologi
D110081
565,00
Bakterieräkning, liten
Flera
Bakteriologi
D110055
610,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
465,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
235,00
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
190,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
535,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
230,00
Borrelia burgdorferi och Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113026
800,00
Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 2-4 v mellanrum
Flera
Bakteriologi
D113042
615,00
Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA
Flera
Bakteriologi
D113000
330,00
Borrelia burgdorferi, IFA. Utökad titrering upp till sluttiter
Flera
Bakteriologi
D113001
515,00
Borrelia burgdorferi, PCR
Flera
Bakteriologi
D113002
580,00
Brucella abortus, antikroppar (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113011
460,00
Brucella abortus, antikroppar (RBT)
Flera
Bakteriologi
D113015
410,00
Brucella abortus, antikroppar (SAT)
Flera
Bakteriologi
D113010
400,00
Brucella canis, odling + PCR (max 3 material per djur)
Flera
Bakteriologi
D113071
2730,00
Burkholderia mallei (Rots,Glanders), antikroppar komplementbindning (CFT)
Djurparksdjur,Häst
Bakteriologi
D113022
735,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
62,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
505,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
903,00
Coronavirus grupp 2, PCR
Flera
Virologi
D142176
580,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
122,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
701,00
Destruktion (biologiskt material/avfall) pris/kg
Flera
Patologi
D153000
16,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
400,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
320,00
Fingerprinting av bakteriestam klass 3-patogen
Flera
Bakteriologi
D110042
1855,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1010,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
176,00
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor
Flera
Parasitologi
D160115
230,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
720,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
820,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
860,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1020,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
940,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1120,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
970,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1180,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
60,00
Histologisk undersökning fixerat helt organ/del av juver (maxpris)
Flera
Patologi
D152017
1500,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
796,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
137,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
685,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
548,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
796,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
796,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
411,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
274,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
325,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
903,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
783,00
Infektiös bovin rinotrakeitvirus (IBRV/IPV), antikroppar
Flera
Virologi
D142163
335,00
Infektiös bovin rinotrakeitvirus (IBRV/IPV), virusisolering
Flera
Virologi
D142164
570,00
Kadaveröppning
Flera
Patologi
D150029
1169,00
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
580,00
Kremering smådjur & zoodjur < 10 kg, st pris
Flera
Patologi
D153008
210,00
Kremering smådjur & zoodjur > 10 kg, pris/kg
Djurparksdjur,Hund
Patologi
D153012
16,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
450,00
Leptospira antikroppar, 2-3 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113048
585,00
Leptospira antikroppar, 4 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113097
675,00
Leptospira antikroppar, 5 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113098
780,00
Leptospira antikroppar, 8 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113099
1095,00
Leverflundra (Fasciola), träck
Flera
Parasitologi
D160103
400,00
Listeria
Flera
Bakteriologi
D110004
590,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
903,00
Mag- tarmparasiter (reptiler/amfibier), träck
Djurparksdjur,Andra djurslag
Parasitologi
D160130
550,00
Mag- tarmparasiter (sedimentation), träck
Flera
Parasitologi
D160105
320,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
160,00
Miljöprov - Bakteriologisk odling avseende mastitpatogener, prov 2 osv
Flera
Bakteriologi
D120410
210,00
Miljöprov - Bakteriologisk undersökning avseende mastitpatogener, prov 1
Flera
Bakteriologi
D120400
420,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
115,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
515,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
260,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
450,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4140,00
Mykobakterieodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114039
1210,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
600,00
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550,00
Mykobakterietypning, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114040
1180,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
500,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
235,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1270,00
Obduktion < 20 kg
Djurparksdjur
Patologi
D150017
2236,00
Obduktion > 1000 kg pris enl. överenskommelse, dock minst
Djurparksdjur
Patologi
D150012
12206,00
Obduktion 120-600 kg
Djurparksdjur
Patologi
D150014
4647,00
Obduktion 20-80 kg
Djurparksdjur
Patologi
D150016
2687,00
Obduktion 600-1000 kg
Djurparksdjur
Patologi
D150013
7772,00
Obduktion 80-120 kg
Djurparksdjur
Patologi
D150015
3800,00
Obduktion, primater < 30 kg
Djurparksdjur
Patologi
D150019
3807,00
Obduktion, primater > 30 kg
Djurparksdjur
Patologi
D150018
6072,00
Paket 1:Histologisk undersökning från samma patologiprocess (1-3 biopsier)+cytologi
Flera
Patologi
D152028
918,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1273,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
320,00
Paratuberkulos, träck/vävnad, PCR
Djurparksdjur,Nötkreatur
Bakteriologi
D114033
1100,00
Paratuberkulosodling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1070,00
Paratuberkulosodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
515,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
113,00
Q-feber (Coxiella burnetii), PCR
Flera
Bakteriologi
D113030
1010,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
275,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
10252,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2122,00
Rättsfallstillägg, stordjur
Flera
Patologi
D150025
7400,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
D150026
5628,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
297,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
297,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
875,00
Shigella, odling
Djurparksdjur
Bakteriologi
D112042
290,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
300,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
82,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
77,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
122,00
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
D152003
252,00
Transportkostnad, brådskande till annat lab
Flera
Parasitologi
D160600
900,00
Trikinundersökning (dubbel mängd material)
Flera
Parasitologi
D160214
210,00
Träckprovsanalys, kvalitativ
Flera
Parasitologi
D160109
320,00
Tularemi, serologi
Flera
Bakteriologi
D112043
1090,00
Tularemi,IHK
Djurparksdjur,Vilda djur
Patologi
D190017
903,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
140,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
695,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
72,00
Virulensfaktorer VTEC, PCR
Flera
Bakteriologi
D113075
580,00
Virusdiarrevirus (BVDV), antikroppar
Flera
Virologi
D142150
335,00
Virusdiarrevirus (BVDV), PCR
Flera
Virologi
D140064
580,00
Virusdiarrevirus (BVDV), virusisolering IPX
Flera
Virologi
D142400
335,00
VTEC non-O157 övriga serotyper
Flera
Bakteriologi
D112029
940,00
VTEC O103
Flera
Bakteriologi
D112003
785,00
VTEC O111
Flera
Bakteriologi
D112004
785,00
VTEC O145
Flera
Bakteriologi
D112005
785,00
VTEC O157 (EHEC)
Flera
Bakteriologi
D112000
560,00
VTEC O26 (EHEC)
Flera
Bakteriologi
D112002
560,00
Åldersbestämning
Flera
Patologi
D150050
644,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
77,00