Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fisk - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2017-11-19

Artbestämning av Gyrodactylus spp.
Fisk
Parasitologi
D180010
1972,00
Artbestämning av isolerad parasit (ej Gyrodactylus)
Fisk
Parasitologi
D180018
500,00
Bakteriell njurinflammation (BKD)
Fisk
Bakteriologi
D180004
375,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
62,00
Destruktion (biologiskt material/avfall) pris/kg
Flera
Patologi
D153000
16,00
Epizootisk hematopoietisk nekrovirus, nukleinsyra
Fisk
Virologi
D140740
580,00
Fiskbakteriologisk undersökning
Fisk
Bakteriologi
D180000
465,00
Fiskpatogena virus, en cellinje
Fisk
Virologi
D180007
885,00
Fiskpatogena virus, tre cellinjer
Fisk
Virologi
D180041
1500,00
Fiskpatogena virus, två cellinjer
Fisk
Virologi
D180008
1250,00
Flavobakterier, mikroskopi
Fisk
Bakteriologi
D180001
309,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
176,00
Gyrodactylus spp., 5 fiskar enligt OIE
Fisk
Parasitologi
D180011
1210,00
Gyrodactylus spp., 5 fiskar spritfixerat material
Fisk
Parasitologi
D180013
780,00
Gyrodactylus spp., 60 fiskar enligt OIE
Fisk
Parasitologi
D180012
12600,00
Gyrodactylus spp., 60 fiskar spritfixerat material
Fisk
Parasitologi
D180014
9250,00
Hantering av otjänligt material
Fisk
Patologi
D180031
515,00
Histopatologisk undersökning, max 3 organ per fisk, mikroskopi
Fisk
Patologi
D180028
796,00
Histopatologisk undersökning, mer än 3 organ per fisk, mikroskopi
Fisk
Patologi
D180029
137,00
Immobilisering fisk/skaldjur
Fisk
Flera
D180030
1100,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
903,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
783,00
Infektiöst laxanemivirus (ISAV), nukleinsyra
Fisk
Virologi
D140741
580,00
Koi herpesvirus, PCR
Fisk
Virologi
D142375
580,00
Kräftpatogena bakterier, odling
Fisk
Bakteriologi
D180005
465,00
Kräftpest, mikroskopi 1-5 kräftor, inkl materialuttag
Fisk
Bakteriologi
D180023
2900,00
Kräftpest, odling 1-2 grundpris inkl materialuttag
Fisk
Bakteriologi
D180021
2900,00
Kräftpest, odling utöver grundpris inkl materialuttag
Fisk
Bakteriologi
D180022
1270,00
Materialuttag, ej enskilda organ < 6 cm. Max 30 fiskar
Fisk
Virologi
D180033
850,00
Materialuttag, enskilda organ <= 500 g. Max 30 fiskar
Fisk
Virologi
D180032
1690,00
Materialuttag, enstaka fisk enskilda organ, ej individdata
Fisk
Flera
D180034
530,00
Materialuttag, kräfta 1-5 grundpris
Fisk
Flera
D180036
1015,00
Materialuttag, kräfta utöver grundpris
Fisk
Flera
D180037
309,00
Materialuttag, mussla 30 st Materialuttag och fixering, musslor, ostron. Öppnande, utskärning av organ
Fisk
Parasitologi
D180057
19400,00
Materialuttag, mussla, 60 st Materialuttag och fixering, musslor, ostron. Öppnande, utskärning av organ
Fisk
Parasitologi
D180058
36000,00
Obduktion, fisk 1-2 grundpris
Fisk
Patologi
D180024
830,00
Obduktion, fisk utöver grundpris
Fisk
Patologi
D180025
395,00
Obduktion, kräfta 1-2 grundpris
Fisk
Patologi
D180026
1220,00
Obduktion, kräfta utöver grundpris
Fisk
Patologi
D180027
780,00
Parasiter invärtes, mikroskopi övriga organ
Fisk
Parasitologi
D180017
430,00
Parasiter utvärtes, mikroskopi ej i samband med obduktion
Fisk
Parasitologi
D180016
1082,00
Parasiter utvärtes, mikroskopi i samband med obduktion
Fisk
Parasitologi
D180015
600,00
Porslinssjuka, 1-5 kräftor mikroskopi, inkl materialuttag
Fisk
Parasitologi
D180020
2890,00
Porslinssjuka/Psorospermium, 1-5 kräftor mikroskopi
Fisk
Parasitologi
D180042
4611,00
Provuttag musslor inkl. biologiska data
Fisk
D180073
400,00
Provuttag, kvicksilver provuttag med individdata
Fisk
Patologi
D180064
530,00
Provuttag, kvicksilver provuttag med individdata och förenklad obduktion
Fisk
Patologi
D180065
650,00
Pseudolomas neurophilia, PCR
Fisk
Virologi
D149802
580,00
Psorospermium, 1-5 kräftor mikroskopi, inkl materialuttag
Fisk
Parasitologi
D180019
2550,00
Salmonid alphavirus (SAV), nukleinsyra
Fisk
Virologi
D140742
580,00
Sebrafisk hälsokontroll-Lilla paketet
Fisk
Bakteriologi,Virologi
D180075
12470,00
Sebrafisk hälsokontroll-Mellanpaketet
Fisk
Flera
D180076
14634,00
Sebrafisk hälsokontroll-Stora paketet
Fisk
Flera
D180077
18250,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
82,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
77,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
122,00
Syrafasta bakterier, mikroskopi
Fisk
Bakteriologi
D180002
600,00
Typning av isolerat, virus
Fisk
Virologi
D180006
1190,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
72,00
Viral hemorrhagisk septikemivirus (VHSV), nukleinsyra
Fisk
Virologi
D140738
580,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
77,00