Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fjäderfä - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2017-11-18

Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
775,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
540,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
235,00
Aviär encephalomyelitvirus (AEV), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148009
78,00
Aviär influensavirus (AIV), PCR
Fjäderfä
Virologi
D148113
785,00
Aviär influensavirus H5 (AIV), patogenitetsbestämning
Fjäderfä
Virologi
D148136
1370,00
Aviär influensavirus H5 (AIV), PCR
Fjäderfä
Virologi
D148224
690,00
Aviär influensavirus H7 (AIV), patogenitetsbestämning
Fjäderfä
Virologi
D148212
1370,00
Aviär influensavirus H7 (AIV), PCR
Fjäderfä
Virologi
D148225
690,00
Aviär influensavirus N1 (AIV), PCR
Fjäderfä
Virologi
D148226
690,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 (PMC-1), antikroppar, ELISA
Fjäderfä
Virologi
D148021
72,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 (PMV-1) (poolade prover), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148052
175,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 (PMV-1), antikroppar, HI
Fjäderfä
Virologi
D148020
83,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 (PMV-1), patogenitetsbestämning
Fjäderfä
Virologi
D148031
1340,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 (PMV-1), PCR
Fjäderfä
Virologi
D148032
790,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 (PMV-1), virusisolering
Fjäderfä
Virologi
D148022
1100,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 (PPMV-1), HI antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148221
83,00
Aviärt Paramyxovirus typ 1 av duvtyp (PPMV-1), patogenitetsbestämning
Fjäderfä
Virologi
D148240
1410,00
Aviärt Paramyxovirus typ 3 (PMV-3), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148023
83,00
Aviärt pneumovirus (APV), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148033
61,00
Aviärt pneumovirus (APV/TRTV/SHS), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148024
61,00
Aviärt pneumovirus genotyp A-D
Fjäderfä
D148026
770,00
Bakterieräkning, liten
Flera
Bakteriologi
D110055
610,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
465,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
235,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
535,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
230,00
Brachyspira, enstaka prov
Fjäderfä,Gris
Bakteriologi
D111008
830,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
505,00
Chicken Anemia Virus (CAV), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148012
78,00
Chlamydophila klass 3-patogen, PCR
Fjäderfä
Bakteriologi
D114037
1000,00
Clostridium botulinumtoxin
Flera
Bakteriologi,Kemi
D170875
5818,00
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
580,00
Djurägaravgift obduktion (hobbybesättning)
Fjäderfä
Patologi
D130308
494,00
Djurägaravgift obduktion (kommersiell besättning)
Fjäderfä
Patologi
D130309
1416,00
Djurägaravgift obduktion, anka, gås, kalkon, struts, per djur
Fjäderfä
Patologi
D130077
1056,00
Djurägaravgift obduktion, kyckling, älling, gässling, max 1v, max 5 st
Fjäderfä
Patologi
D130076
1056,00
Egg Drop Syndrome Virus (EDSV), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148013
59,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
400,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
320,00
Erysipelothrix rhusiopathie, (rödsjuka)
Fjäderfä,Gris
Bakteriologi
D110060
475,00
ESBL, Selektiv anrikning
Flera
Bakteriologi
D110087
460,00
Fjäderfä, rättsfallstillägg (mindre omfattande)
Fjäderfä
Patologi
D130271
1500,00
Fjäderfä, rättsfallstillägg (omfattande)
Fjäderfä
Patologi
D130270
2500,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1010,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
720,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
820,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
860,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1020,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
940,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1120,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
970,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1180,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
60,00
Gumborosjukans virus (IBDV), AGID antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148014
41,00
Gumborosjukans virus (IBDV), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148048
73,00
Infektiös bronkitvirus, 793 & M41 antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148046
58,00
Infektiös bronkitvirus, antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148016
58,00
Infektiös bronkitvirus, PCR
Fjäderfä
Virologi
D148315
580,00
Infektiös laryngotracheit, antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148019
74,00
Isolering i ägg, virusisolering
Fjäderfä
Virologi
D140003
1100,00
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
580,00
Mag- tarmparasiter (sedimentation), träck
Flera
Parasitologi
D160105
320,00
Mikroskopisk undersökning fjäderfä (max 3 biopsier)
Fjäderfä
Patologi
D130300
796,00
Mikroskopisk undersökning fjäderfä (ytterligare per biopsi)
Fjäderfä
Patologi
D130301
137,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
115,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
515,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
260,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
450,00
Mycoplasma gallisepticum (MG), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148049
79,00
Mycoplasma meleagridis (MM), (poolade prover), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148053
80,00
Mycoplasma synoviae (MS), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148007
77,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4140,00
Mykobakterieodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114039
1210,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
600,00
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550,00
Mykobakterietypning, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114040
1180,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
500,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
235,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1270,00
Obduktion fjäderfä, ej flockproblem
Fjäderfä
Patologi
D130310
870,00
Obduktion, del av kropp
Fjäderfä
Patologi
D130320
830,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
113,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
275,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2122,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
297,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
297,00
Salmonella pullorum/gallinarum (HT), antikroppar
Fjäderfä
Virologi
D148051
57,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
875,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
82,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
77,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
122,00
Spolmask, prov från tarm
Fjäderfä
Parasitologi
D160138
1280,00
Transportkostnad, brådskande till annat lab
Flera
Parasitologi
D160600
900,00
Träck- & ströbäddsundersökning
Fjäderfä
Parasitologi
D160136
530,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
140,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
72,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
77,00