Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analyser av foder och livsmedel

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2017-11-20

Aflatoxin B1 i foder
D100501
1498,00
Aflatoxin B1, B2, G1, G2 i livsmedel
D100521
1648,00
Aflatoxin M1 i mjölk
D100554
1485,00
Animaliska beståndsdelar (PAP), mikroskopi
D160503
1115,00
Clostridium botulinumtoxin
D170875
5818,00
Ergotalkaloider (mjöldrygealkaloider)
D100562
4365,00
Monensin
D100303
2186,00
Mykotoxin Deoxynivalenol (DON)
D100511
1840,00
Mykotoxin Deoxynivalenol (DON) och Zearalenon (ZEN)
D100512
2189,00
Mykotoxin Ochratoxin A (OTA)
D100505
1840,00
Mykotoxin summa Fumonisin B1 och B2
D100516
1840,00
Mykotoxin summa T-2- och HT-2-toxin
D100507
1840,00
Mykotoxin Zearalenon (ZEN)
D100514
1840,00
Mykotoxiner DON och ZEN suggpengen
D100558
1526,00
Mykotoxiner DON, ZEN, T-2 och HT-2
D100506
2540,00
Mykotoxiner DON, ZEN, T-2 och HT-2, FUM B1 och B2, OTA
D100557
3939,00
Narasin
D100302
2186,00
Narasin, monensin och salinomycin
D100301
2676,00
Provberedning
D100103
313,00
Provberedning, prov större än 3 kg
D100104
874,00
Salinomycin
D100304
2186,00
Salmonella i foder egenkontroll
D112025
270,00