Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Get - bakteriologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2017-12-18

Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
775,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
540,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
235,00
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Sluttitrering
Flera
Bakteriologi
D113005
515,00
Anaplasma phagocytophilum, IFA, antikroppar
Flera
Bakteriologi
D113004
330,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
545,00
Bakterieräkning, liten
Flera
Bakteriologi
D110055
610,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
465,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
235,00
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
190,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
535,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
230,00
Borrelia burgdorferi och Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113026
800,00
Brucella abortus, antikroppar (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113011
460,00
Brucella abortus, antikroppar (RBT)
Flera
Bakteriologi
D113015
410,00
Brucella abortus, antikroppar (SAT)
Flera
Bakteriologi
D113010
400,00
Brucella melitensis, antikroppar (CFT)
Får,Get
Bakteriologi
D113050
460,00
Brucella melitensis, antikroppar (RBT)
Får,Get
Bakteriologi
D113049
410,00
Brucella melitensis, antikroppar (SAT)
Får,Get
Bakteriologi
D113051
400,00
Brucella ovis, antikroppar (CFT)
Får,Get
Bakteriologi
D113013
460,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
505,00
Chlamydia/Chlamydophila, PCR
Flera
Bakteriologi
D114015
580,00
Chlamydophila abortus, antikroppar, ELISA
Flera
Bakteriologi
D114013
410,00
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
580,00
Dermatophilus congolensis (Streptotrikos)
Flera
Bakteriologi
D112017
360,00
Dichelobacter nodosus (fotröta), PCR
Får,Get
Bakteriologi
D111046
580,00
Dichelobacter nodosus, PCR, (virulensbestämning)
Får,Get
Bakteriologi
D113076
269,00
Fingerprinting av bakteriestam klass 3-patogen
Flera
Bakteriologi
D110042
1855,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1010,00
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
580,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
450,00
Leptospira antikroppar, 2-3 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113048
585,00
Leptospira antikroppar, 4 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113097
675,00
Leptospira antikroppar, 5 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113098
780,00
Leptospira antikroppar, 8 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113099
1095,00
Listeria
Flera
Bakteriologi
D110004
590,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
160,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 2 juverdelar per djur, pris per prov
Flera
Bakteriologi
D120301
140,00
Miljöprov - Bakteriologisk odling avseende mastitpatogener, prov 2 osv
Flera
Bakteriologi
D120410
210,00
Miljöprov - Bakteriologisk undersökning avseende mastitpatogener, prov 1
Flera
Bakteriologi
D120400
420,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
115,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
515,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
260,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
450,00
Mycoplasma agalactiae, CFT
Får,Get
Bakteriologi
D114047
565,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4140,00
Mykobakterieodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114039
1210,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
600,00
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550,00
Mykobakterietypning, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114040
1180,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
500,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
235,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1270,00
Paratuberkulos, träck/vävnad, PCR
Flera
Bakteriologi
D114033
1100,00
Paratuberkulosodling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1070,00
Paratuberkulosodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
515,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
113,00
Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar, CFT
Flera
Bakteriologi
D113024
560,00
Q-feber (Coxiella burnetii), PCR
Flera
Bakteriologi
D113030
1010,00
Resistensbestämning av Fusobacterium spp
Flera
Bakteriologi
D200004
400,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
275,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
297,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
297,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
875,00
Staphylococcus aureus verifiering från platta
Flera
Bakteriologi
D120821
145,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
140,00
Virulensfaktorer VTEC, PCR
Flera
Bakteriologi
D113075
580,00
VTEC non-O157 övriga serotyper
Flera
Bakteriologi
D112029
940,00
VTEC O103
Flera
Bakteriologi
D112003
785,00
VTEC O111
Flera
Bakteriologi
D112004
785,00
VTEC O145
Flera
Bakteriologi
D112005
785,00
VTEC O157 (EHEC)
Flera
Bakteriologi
D112000
560,00
VTEC O26 (EHEC)
Flera
Bakteriologi
D112002
560,00