Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Get - bakteriologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra visning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2016-12-03

Allmänbakteriologisk och anaerob odling odling
Flera
Bakteriologi
D110097
725,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
525,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
230,00
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Sluttitrering
Flera
Bakteriologi
D113005
500,00
Anaplasma phagocytophilum, IFA, antikroppar
Flera
Bakteriologi
D113004
320,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
540,00
Bakterieräkning, liten
Flera
Bakteriologi
D110055
600,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
450,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
200,00
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
220,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
520,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
225,00
Borrelia burgdorferi/ Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113026
780,00
Brucella abortus/melitensis/suis, (RBT), (pris per art)
Flera
Bakteriologi
D113015
400,00
Brucella abortus/melitensis/suis, (SAT), (pris per art)
Flera
Bakteriologi
D113010
390,00
Brucella abortus/melitensis/suis/ovis, (CFT), (pris per art)
Flera
Bakteriologi
D113011
450,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
495,00
Chlamydia/chlamydophila, PCR
Flera
Bakteriologi
D114015
565,00
Chlamydophila abortus, antikroppar ELISA
Flera
Bakteriologi
D114013
400,00
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
565,00
Dermatophilus congolensis (Streptotrikos)
Flera
Bakteriologi
D112017
355,00
Dichelobacter nodosus (fotröta), PCR
Får,Get
Bakteriologi
D111046
565,00
Fingerprinting av bakteriestam klass 3-patogen
Flera
Bakteriologi
D110042
1800,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
980,00
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
565,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
D113017
440,00
Leptospira antikroppar, 2-3 serotyper, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
D113048
570,00
Leptospira antikroppar, 4 serotyper, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
D113097
675,00
Leptospira antikroppar, 5 serotyper, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
D113098
780,00
Leptospira antikroppar, 8 serotyper, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
D113099
1095,00
Listeria
Flera
Bakteriologi
D110004
575,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
160,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 2 juverdelar per djur, pris per prov
Flera
Bakteriologi
D120301
135,00
Miljöprov - Bakteriologisk odling avseende mastitpatogener prov 2 osv
Flera
Bakteriologi
D120410
200,00
Miljöprov - Bakteriologisk undersökning avseende mastitpatogener prov 1
Flera
Bakteriologi
D120400
400,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam, PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
110,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
500,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning , PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
440,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
250,00
Mycoplasma agalactiae, CFT
Får,Get
Bakteriologi
D114047
550,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4040,00
Mykobakterieodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114039
1180,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
525,00
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550,00
Mykobakterietypning, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114040
1180,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
485,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
230,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1250,00
Paratuberkulosodling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1045,00
Paratuberkulosodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
500,00
PCR D.nod virulensgener
Får,Get
Bakteriologi
D113076
210,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
110,00
Presumtiv verotoxinbildande E coli O157 (EHEC)
Flera
Bakteriologi
D112000
550,00
Presumtiv verotoxinbildande E coli O26
Flera
Bakteriologi
D112002
550,00
Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar, CFT
Flera
Bakteriologi
D113024
550,00
Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar, ELISA
Flera
Bakteriologi
D113031
230,00
Q-feber (Coxiella burnetii), PCR
Flera
Bakteriologi
D113030
980,00
Resistensbestämning av Fusobacterium spp
Flera
Bakteriologi
D200004
400,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
270,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
290,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
290,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
850,00
Staphylococcus aureus verifiering från platta
Flera
Bakteriologi
D120821
140,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
135,00
Virulensfaktorer VTEC, PCR
Flera
Bakteriologi
D113075
565,00
VTEC non-O157 övriga serotyper
Flera
Bakteriologi
D112029
920,00
VTEC O103
Flera
Bakteriologi
D112003
770,00
VTEC O111
Flera
Bakteriologi
D112004
770,00
VTEC O145
Flera
Bakteriologi
D112005
770,00