Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Get - bakteriologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. Observera att alla priser är exklusive moms.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2016-10-22

SEK ex moms
Allmänbakt + Anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
725
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
525
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
230
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Sluttitrering
Flera
Bakteriologi
D113005
500
Anaplasma phagocytophilum, IFA, antikroppar
Flera
Bakteriologi
D113004
320
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
540
Bakterieräkning, liten
Flera
Bakteriologi
D110055
600
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
450
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
200
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
220
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
520
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
225
Borrelia burgdorferi/ Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113026
780
Brucella abortus/melitensis/suis, (RBT), (pris per art)
Flera
Bakteriologi
D113015
400
Brucella abortus/melitensis/suis, (SAT), (pris per art)
Flera
Bakteriologi
D113010
390
Brucella abortus/melitensis/suis/ovis, (CFT), (pris per art)
Flera
Bakteriologi
D113011
450
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
495
Chlamydia/chlamydophila, PCR
Flera
Bakteriologi
D114015
565
Chlamydophila abortus, antikroppar ELISA
Flera
Bakteriologi
D114013
400
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
565
Dermatophilus congolensis (Streptotrikos)
Flera
Bakteriologi
D112017
355
Dichelobacter nodosus (fotröta), PCR
Får,Get
Bakteriologi
D111046
565
Fingerprinting av bakteriestam klass 3-patogen
Flera
Bakteriologi
D110042
1800
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
980
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
565
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
D113017
440
Leptospira antikroppar, 2-3 serotyper, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
D113048
570
Leptospira antikroppar, 4 serotyper, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
D113097
675
Leptospira antikroppar, 5 serotyper, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
D113098
780
Leptospira antikroppar, 8 serotyper, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
D113099
1095
Listeria
Flera
Bakteriologi
D110004
575
Mastitbakteriologisk undersökning 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
160
Mastitbakteriologisk undersökning 2 juverdelar per djur, pris per prov
Flera
Bakteriologi
D120301
135
Miljöprov - Bakteriologisk odling avseende mastitpatogener prov 2 osv
Flera
Bakteriologi
D120410
200
Miljöprov - Bakteriologisk undersökning avseende mastitpatogener prov 1
Flera
Bakteriologi
D120400
400
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam, PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
110
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
500
MRSA/MRSP, selektiv anrikning , PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
440
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
250
Mycoplasma agalactiae, CFT
Får,Get
Bakteriologi
D114047
550
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4040
Mykobakterieodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114039
1180
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
525
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550
Mykobakterietypning, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114040
1180
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
485
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
230
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1250
Paratuberkulosodling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1045
Paratuberkulosodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
500
PCR D.nod virulensgener
Får,Get
Bakteriologi
D113076
210
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
110
Presumtiv verotoxinbildande E coli O157 (EHEC)
Flera
Bakteriologi
D112000
550
Presumtiv verotoxinbildande E coli O26
Flera
Bakteriologi
D112002
550
Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar, CFT
Flera
Bakteriologi
D113024
550
Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar, ELISA
Flera
Bakteriologi
D113031
230
Q-feber (Coxiella burnetii), PCR
Flera
Bakteriologi
D113030
980
Resistensbestämning av Fusobacterium spp
Flera
Bakteriologi
D200004
400
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
270
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
290
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
290
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
850
Staphylococcus aureus verifiering från platta
Flera
Bakteriologi
D120821
140
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
135
Virulensfaktorer VTEC, PCR
Flera
Bakteriologi
D113075
565
VTEC non-O157 övriga serotyper
Flera
Bakteriologi
D112029
920
VTEC O103
Flera
Bakteriologi
D112003
770
VTEC O111
Flera
Bakteriologi
D112004
770
VTEC O145
Flera
Bakteriologi
D112005
770