Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Get - bakteriologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. Observera att alla priser är exklusive moms.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2015-11-28

SEK ex moms
Allmänbakt + Anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
670
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
505
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
225
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA
Flera
Bakteriologi
D113004
320
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Sluttitrering
Flera
Bakteriologi
D113005
500
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
535
Bakteriologi + resistens 1 material
Flera
Bakteriologi
D110000
440
Bakteriologi + resistens 2 material (>2 material +195 kr/material)
Flera
Bakteriologi
D110001
635
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
220
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
505
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
220
Borrelia burgdorferi/ Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113026
760
Brucella abortus/melitensis/suis, agglutination (SAT)
Flera
Bakteriologi
D113010
380
Brucella abortus/melitensis/suis, Rose bengal test (RBT)
Flera
Bakteriologi
D113015
390
Brucella abortus/melitensis/suis/ovis, komplementbindning (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113011
440
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
480
Chlamydia/chlamydophila, PCR
Flera
Bakteriologi
D114015
550
Chlamydophila abortus, antikroppar ELISA
Flera
Bakteriologi
D114013
390
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
550
Dermatophilus congolensis (Streptotrikos)
Flera
Bakteriologi
D112017
345
Dichelobacter nodosus (fotröta), PCR
Får,Get
Bakteriologi
D111046
535
Fingerprinting av bakteriestam klass 3-patogen
Flera
Bakteriologi
D110042
1750
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
975
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
550
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, Frisk individ till export/utlandsresa, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
D113017
430
Leptospira antikroppar, 2-3 serotyper, Sjukdomsmisstanke, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
D113048
560
Leptospira antikroppar, varje serotyp över 3, Mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
D113018
103
Listeria
Flera
Bakteriologi
D110004
560
Mastistripundersökning, ett djur/kassett
Flera
Bakteriologi
D120210
360
Mastistripundersökning, fler djur/kassett
Flera
Bakteriologi
D120200
500
Mastitbakteriologisk undersökning 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
145
Mastitbakteriologisk undersökning 2 juverdelar per djur, pris per prov
Flera
Bakteriologi
D120301
130
Miljöprov - Bakteriologisk odling avseende mastitpatogener prov 2 osv
Flera
Bakteriologi
D120410
200
Miljöprov - Bakteriologisk undersökning avseende mastitpatogener prov 1
Flera
Bakteriologi
D120400
400
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam, PCR
Flera
Bakteriologi
D110070
550
MRSA/MRSP, selektiv anrikning + PCR
Flera
Bakteriologi
D110069
575
Mycoplasma agalactiae, CFT
Får,Get
Bakteriologi
D114047
545
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
3925
Mykobakterieodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114039
1145
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
510
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3450
Mykobakterietypning, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114040
1145
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
470
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
225
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1230
Paratuberkulosodling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1015
Paratuberkulosodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
485
PCR D.nod virulensgener
Får,Get
Bakteriologi
D113076
205
PCR VT Multiplex (Q)
Flera
Bakteriologi
D113075
550
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
110
Presumtiv verotoxinbildande E coli O157 (EHEC)
Flera
Bakteriologi
D112000
535
Presumtiv verotoxinbildande E coli O26
Flera
Bakteriologi
D112002
535
Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar, CFT
Flera
Bakteriologi
D113024
545
Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar, ELISA
Flera
Bakteriologi
D113031
225
Q-feber (Coxiella burnetii), PCR
Flera
Bakteriologi
D113030
975
Resistensbestämning av Fusobacterium spp
Flera
Bakteriologi
D200004
400
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
265
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
285
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
285
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
825
Staphylococcus aureus verifiering från platta
Flera
Bakteriologi
D120821
135
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
130
VTEC non-O157 övriga serotyper
Flera
Bakteriologi
D112029
895
VTEC O103
Flera
Bakteriologi
D112003
750
VTEC O111
Flera
Bakteriologi
D112004
750
VTEC O145
Flera
Bakteriologi
D112005
750