Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Gris - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2017-11-19

Actinobacillus pleuropneumoniae 1, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130032
110,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 10, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130036
110,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 12, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130037
110,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 2 & 3, antikroppar (10-19 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D131130
220,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 2 & 3, antikroppar (1-9 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130030
220,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 2 & 3, antikroppar (20 prover eller mer, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D131230
220,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 5A, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130033
110,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 5B, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130034
110,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 5S, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130038
110,00
Actinobacillus pleuropneumoniae 7, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130035
110,00
Actinobacillus pleuropneumoniae, serotypning
Gris
Bakteriologi
D130031
180,00
Adenovirus, virusisolering
Gris
Virologi
D141603
1100,00
Allmän kremering stordjur < 166 kg, pris/kg
Flera
Patologi
D153013
16,00
Allmän kremering stordjur 166-250 kg
Flera
Patologi
D153006
2946,00
Allmänbakt + Mykologisk, odling.
Flera
Bakteriologi
D110095
735,00
Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
775,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
540,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
235,00
Artbestämning av Koagulasnegativ stafylokock
Flera
Bakteriologi
D110081
565,00
Bakterieräkning, liten
Flera
Bakteriologi
D110055
610,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
465,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
235,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
535,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
230,00
Brachyspira, enstaka prov
Fjäderfä,Gris
Bakteriologi
D111008
830,00
Brachyspira, upp till 10 prov
Gris
Bakteriologi
D111035
2200,00
Brucella abortus, antikroppar (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113011
460,00
Brucella abortus, antikroppar (RBT)
Flera
Bakteriologi
D113015
410,00
Brucella abortus, antikroppar (SAT)
Flera
Bakteriologi
D113010
400,00
Brucella canis, odling + PCR (max 3 material per djur)
Flera
Bakteriologi
D113071
2730,00
Brucella suis, antikroppar (RBT)
Gris
Bakteriologi
D113027
410,00
Brucella suis, antikroppar (SAT)
Gris
Bakteriologi
D113054
400,00
Brucella suis, antikroppar, (CFT)
Gris
Bakteriologi
D113052
460,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
62,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
505,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
903,00
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
580,00
Coronavirus grupp 1, PCR
Flera
Virologi
D149781
580,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
122,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
701,00
Destruktion (biologiskt material/avfall) pris/kg
Flera
Patologi
D153000
16,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag <20 kg
Flera
Patologi
D150103
102,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag 20-80 kg
Flera
Patologi
D150102
219,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag 80-120 kg
Flera
Patologi
D150101
365,00
Destruktion i samband med obduktion, vuxen gris obd.anslag 120-600 kg
Gris
Patologi
D150133
584,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150004
600,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150005
700,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150006
1050,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
400,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
320,00
Enterotoxinbildande E. coli (ETEC), odling och PCR
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D112054
746,00
Erysipelothrix rhusiopathie, (rödsjuka)
Fjäderfä,Gris
Bakteriologi
D110060
475,00
Fingerprinting av bakteriestam klass 3-patogen
Flera
Bakteriologi
D110042
1855,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1010,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
176,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
720,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
820,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
860,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1020,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
940,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1120,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
970,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1180,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
60,00
Haemophilus parasuis, antikroppar (10-19 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130121
110,00
Haemophilus parasuis, antikroppar (1-9 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130120
110,00
Haemophilus parasuis, antikroppar (20 prover eller mer, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130122
110,00
Histologisk undersökning fixerat helt organ/del av juver (maxpris)
Flera
Patologi
D152017
1500,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
796,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
137,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
685,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
548,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
796,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
796,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
411,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
274,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
325,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
903,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
783,00
Kadaveröppning
Flera
Patologi
D150029
1169,00
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
580,00
Lawsonia intracellularis, antikroppar
Gris
Bakteriologi
D130023
110,00
Lawsonia intracellularis, nukleinsyra
Gris
Bakteriologi
D110020
580,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
450,00
Leptospira antikroppar, 2-3 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113048
585,00
Leptospira antikroppar, 4 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113097
675,00
Leptospira antikroppar, 5 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113098
780,00
Leptospira antikroppar, 8 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113099
1095,00
Leptospira, PCR
Flera
Bakteriologi
D149803
580,00
Luftvägspaket, hos gris. (1 prov: 1200 kr, 2-5 prov: 915 kr/prov, >5 prov: 835 kr/prov (OBS! exkl. moms)
Gris
Bakteriologi,Virologi
D114061
1200,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
903,00
Mag- tarmparasiter (sedimentation), träck
Flera
Parasitologi
D160105
320,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
160,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 3 juverdelar per djur, pris per prov
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D120302
115,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 4 juverdelar per djur, pris per prov
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D120303
95,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
115,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
515,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
260,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
450,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4140,00
Mykobakterieodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114039
1210,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
600,00
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550,00
Mykobakterietypning, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114040
1180,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
500,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
235,00
Mykoplasma hyopneumoniae, antikroppar (10-19 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D131150
110,00
Mykoplasma hyopneumoniae, antikroppar (1-9 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130050
110,00
Mykoplasma hyopneumoniae, antikroppar (20 prover eller mer, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D131250
110,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1270,00
Obduktion del av kropp
Flera
Patologi
D150053
2236,00
Obduktion gris, vuxen >9 mån
Gris
Patologi
D150033
4647,00
Obduktion grisfoster, per kull
Gris
Patologi
D150036
2236,00
Obduktion slaktgris
Gris
Patologi
D150034
3800,00
Obduktion smågris, < slaktsvin 1-3st
Gris
Patologi
D150035
2687,00
Paket 1:Histologisk undersökning från samma patologiprocess (1-3 biopsier)+cytologi
Flera
Patologi
D152028
918,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1273,00
Pandemisk influensa A (H1N1) 2009, PCR
Gris
Virologi
D141286
580,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
320,00
Parvovirus, antikroppar, HI
Gris
Virologi
D141970
555,00
Parvovirus, antikroppar, IPX
Gris
Virologi
D141973
335,00
Parvovirus, PCR
Gris
Virologi
D141974
875,00
Pasteurella multocida-toxin (11-20 prover, pris totalt)
Gris
Bakteriologi
D130042
2415,00
Pasteurella multocida-toxin (1-2 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130040
420,00
Pasteurella multocida-toxin (3-10 prover, pris totalt)
Gris
Bakteriologi
D130041
1523,00
Pasteurella multocida-toxin (mer än 20 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130043
121,00
PCR Enterotoxin
Gris
Bakteriologi
D113085
580,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
113,00
Porcint respirations- och reproduktionssyndrom virus (PRRSV), PCR
Gris
Virologi
D141251
580,00
Porcint respirations- och reproduktionssyndrom virus, antikroppar
Gris
Virologi
D141252
335,00
Pseudorabiesvirus/Aujeszkys sjukdom gE & gB, PCR
Gris
Virologi
D141985
875,00
Pseudorabiesvirus/Aujeszkys sjukdom, antikroppar
Gris
Virologi
D141980
335,00
Pseudorabiesvirus/Aujeszkys sjukdom, SN-test
Gris
Virologi
D141991
335,00
Pseudorabiesvirus/Aujeszkys sjukdom, virusisolering
Gris
Virologi
D141981
900,00
Resistensbestämning Brachyspira spp.
Gris
Bakteriologi
D111053
1030,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
275,00
Respiratoriskt coronavirus, antikroppar
Gris
Virologi
D141142
335,00
Rotavirus, viruspåvisande
Flera
Virologi
D140956
335,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
10252,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2122,00
Rättsfallstillägg, stordjur
Flera
Patologi
D150025
7400,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
D150026
5628,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
297,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
297,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
875,00
SMEDI-virus typ A, antikroppar
Gris
Virologi
D142300
335,00
SMEDI-virus typ C, antikroppar
Gris
Virologi
D142320
335,00
SMEDI-virus, virusisolering
Gris
Virologi
D142290
1100,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
300,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
82,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
77,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
122,00
Streptococcus suis, antikroppar (1-9 prover, pris per prov)
Gris
Bakteriologi
D130044
110,00
Swine vesicular disease virus (SVDV), antikroppar
Gris
Virologi
D142330
335,00
Swine vesicular disease virus (SVDV), virusisolering
Gris
Virologi
D142332
690,00
Svininfluensavirus, antikroppar
Gris
Virologi
D141280
480,00
Svininfluensavirus, PCR
Gris
Virologi
D141285
580,00
Svininfluensavirus, virusisolering
Gris
Virologi
D141281
1000,00
Svinpestvirus (CSFV), antikroppar
Gris
Virologi
D142384
335,00
Svinpestvirus (CSFV), PCR
Gris
Virologi
D142382
690,00
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
D152003
252,00
Teschen/Talfanvirus, antikroppar
Gris
Virologi
D142340
335,00
Teschen/Talfanvirus, virusisolering
Gris
Virologi
D142341
1100,00
Totalprotein, >5 djur pris/st
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130011
80,00
Totalprotein, 1-5 djur
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130010
400,00
Toxoplasma
Flera
Parasitologi
D160317
610,00
Transmissibel gastroenteritvirus/porcint respiratoriskt coronavirus, antikroppar
Gris
Virologi
D142192
640,00
Transportkostnad, brådskande till annat lab
Flera
Parasitologi
D160600
900,00
Trikinundersökning (dubbel mängd material)
Flera
Parasitologi
D160214
210,00
Trikinundersökning, tamsvin/häst. (Prisuppgift om >5 djur, kontakta SVA)
Gris,Häst
Parasitologi
D160207
105,00
Träckprovsanalys, kvalitativ
Flera
Parasitologi
D160109
320,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
140,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
695,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
72,00
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
1100,00
Vitamin A i blod, serum
Flera
Kemi
D101004
815,00
Vitamin A i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101008
1492,00
Vitamin A och E i blod, serum
Flera
Kemi
D101005
961,00
Vitamin A och E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101009
1622,00
Vitamin E i blod, serum
Flera
Kemi
D101006
815,00
Vitamin E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101007
1492,00
Åldersbestämning
Flera
Patologi
D150050
644,00
Ödemsjuka (VT2e), odling och PCR
Gris
Bakteriologi
D113084
746,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
77,00