Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Häst - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2017-11-23

Adenovirus, virusisolering
Häst
Virologi
D141602
1100,00
Afrikansk hästpestvirus (AHSV), antikroppar antikroppar
Häst
Virologi
D141850
335,00
Afrikansk hästpestvirus (AHSV), PCR
Häst
Virologi
D141851
580,00
Afrikansk hästpestvirus (AHSV), viruspåvisande
Häst
Virologi
D141581
335,00
Allmän kremering stordjur < 166 kg, pris/kg
Flera
Patologi
D153013
16,00
Allmän kremering stordjur > 250 kg
Flera
Patologi
D153007
3871,00
Allmän kremering stordjur 166-250 kg
Flera
Patologi
D153006
2946,00
Allmänbakt + Mykologisk, odling.
Flera
Bakteriologi
D110095
735,00
Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
775,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
540,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
235,00
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 1-2 v mellanrum
Flera
Bakteriologi
D113040
615,00
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Sluttitrering
Flera
Bakteriologi
D113005
515,00
Anaplasma phagocytophilum, IFA, antikroppar
Flera
Bakteriologi
D113004
330,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
545,00
Artbestämning av Koagulasnegativ stafylokock
Flera
Bakteriologi
D110081
565,00
Arteritvirus (EAV), antikroppar
Häst
Virologi
D142230
335,00
Arteritvirus (EAV), PCR
Häst
Virologi
D140020
580,00
Arteritvirus (EAV), virusisolering
Häst
Virologi
D142231
900,00
Babesia (Piroplasmos), antikroppar
Häst
Parasitologi
D160324
1450,00
Bakterieräkning, liten
Flera
Bakteriologi
D110055
610,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
465,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
235,00
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
190,00
Besiktningskit (materiel och analys)
Häst
Kemi
635200
2444,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
535,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
230,00
Borrelia burgdorferi i kombination med Anaplasma phagocytophilum, IFA
Flera
Bakteriologi
D113063
500,00
Borrelia burgdorferi och Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113026
800,00
Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 2-4 v mellanrum
Flera
Bakteriologi
D113042
615,00
Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA
Flera
Bakteriologi
D113000
330,00
Borrelia burgdorferi, IFA. Utökad titrering upp till sluttiter
Flera
Bakteriologi
D113001
515,00
Borrelia burgdorferi, PCR
Flera
Bakteriologi
D113002
580,00
Brucella abortus, antikroppar (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113011
460,00
Brucella abortus, antikroppar (RBT)
Flera
Bakteriologi
D113015
410,00
Brucella abortus, antikroppar (SAT)
Flera
Bakteriologi
D113010
400,00
Burkholderia mallei (Rots,Glanders), antikroppar komplementbindning (CFT)
Djurparksdjur,Häst
Bakteriologi
D113022
735,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
62,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
505,00
CEM hingst (PCR) provtagn.material
Häst
633606
47,00
CEM sto (PCR) provtagn.material
Häst
633608
115,00
CEM sto dräktig (PCR) provtagn.material
Häst
633607
32,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
903,00
Clostridium botulinumtoxin
Flera
Bakteriologi,Kemi
D170875
5818,00
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
580,00
Coronavirus, häst, nukleinsyra
Häst
Virologi
D142175
580,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
122,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
701,00
Dermatophilus congolensis (Streptotrikos)
Flera
Bakteriologi
D112017
360,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
400,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
320,00
Equine Eastern Encephalomyelitis Virus (EEEV), antikroppar
Häst
Virologi
D141550
510,00
Equine Venezuelan Encephalomyelitis Virus (EVEV), antikroppar
Häst
Virologi
D141551
510,00
Equine Western Encephalomyelitis Virus (EWEV), antikroppar
Häst
Virologi
D141552
510,00
ESBL, Selektiv anrikning
Flera
Bakteriologi
D110087
460,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1010,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
176,00
Fästingburen encefalit (TBE), antikroppar
Flera
Virologi
D140724
335,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
720,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
820,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
860,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1020,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
940,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1120,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
970,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1180,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
60,00
Herpesvirus typ 1 (EHV-1), PCR
Häst
Virologi
D140090
580,00
Herpesvirus typ 1 och/eller 4, antikroppar
Häst
Virologi
D141510
510,00
Herpesvirus typ 1/4-diskriminerande, antikroppar
Häst
Virologi
D141520
335,00
Herpesvirus typ 2, PCR
Häst
Virologi
D140220
580,00
Herpesvirus typ 3 hos häst (EHV-3), nukleinsyra
Häst
Virologi
D142223
580,00
Herpesvirus typ 3, antikroppar
Häst
Virologi
D142222
335,00
Herpesvirus typ 4, PCR
Häst
Virologi
D140093
580,00
Histologisk undersökning fixerat helt organ/del av juver (maxpris)
Flera
Patologi
D152017
1500,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
796,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
137,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
685,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
548,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
796,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
796,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
411,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
274,00
Hästinfluensavirus (EIV) H3N8, antikroppar
Häst
Virologi
D140420
510,00
Hästinfluensavirus A2, PCR
Häst
Virologi
D140441
580,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
325,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
903,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
783,00
Infektiös anemivirus (EIAV)(Coggins), antikroppar
Häst
Virologi
D141860
475,00
Kadaveröppning
Flera
Patologi
D150029
1169,00
Kastningspaket (EHV-1, EHV-4, EAV), PCR
Häst
Virologi
D143430
895,00
Kastningspaketet mellanstora, inkl. virologi
Häst
Patologi,Virologi
D150032
1463,00
Kastningspaketet stora, inkl. virologi samt ev. bakt.
Häst
Patologi,Virologi
D150046
2805,00
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
580,00
Kvarka ELISA =< 10 prover
Häst
Bakteriologi
D112044
350,00
Kvarka ELISA > 10 prover
Häst
Bakteriologi
D112052
290,00
Kvarka-kit (nässköljprov) Innehåller: 1 sond, 1x120 ml Natriumklorid 9 mg/ml, 1 plastpåse samt 1 falconrör 50 ml
Häst
633232
111,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
450,00
Leptospira antikroppar, 2-3 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113048
585,00
Leptospira antikroppar, 4 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113097
675,00
Leptospira antikroppar, 5 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113098
780,00
Leptospira antikroppar, 8 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113099
1095,00
Leptospira, PCR
Flera
Bakteriologi
D149803
580,00
Luftvägspaket (EAV, EHV-1, EHV-4, ERBV, Influensa), PCR
Häst
Virologi
D143420
1350,00
Luftvägspaket, häst, inkl. kvarka, PCR
Häst
Bakteriologi,Virologi
D143421
1450,00
Lungmask, träck
Flera
Parasitologi
D160101
320,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
903,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
160,00
Miljöprov - Bakteriologisk odling avseende mastitpatogener, prov 2 osv
Flera
Bakteriologi
D120410
210,00
Miljöprov - Bakteriologisk undersökning avseende mastitpatogener, prov 1
Flera
Bakteriologi
D120400
420,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
115,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
515,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
260,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
450,00
Mycoplasma felis, PCR
Häst,Katt
Bakteriologi
D114029
580,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4140,00
Mykobakterieodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114039
1210,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
600,00
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550,00
Mykobakterietypning, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114040
1180,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
500,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
235,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1270,00
Obduktion, <20 kg, foster, kroppsdel
Häst
Patologi
D150010
2236,00
Obduktion, föl första året
Häst
Patologi
D150009
3800,00
Obduktion, vuxen
Häst
Patologi
D150008
4647,00
Paket 1:Histologisk undersökning från samma patologiprocess (1-3 biopsier)+cytologi
Flera
Patologi
D152028
918,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1273,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
320,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
113,00
Påvisande av virulensgener, VTEC O157
Flera
Bakteriologi
D112001
580,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
275,00
Rhodococcus equi, PCR
Häst
Bakteriologi
D113090
580,00
Rinitvirus typ A (ERAV), antikroppar
Häst
Virologi
D142240
370,00
Rinitvirus typ B (ERBV), antikroppar
Häst
Virologi
D142250
370,00
Rinitvirus typ B (ERBV), PCR
Häst
Virologi
D142251
580,00
Rotavirus, viruspåvisande
Flera
Virologi
D140956
335,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
10252,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2122,00
Rättsfallstillägg, stordjur
Flera
Patologi
D150025
7400,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
D150026
5628,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
297,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
297,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
875,00
Separatkremering stordjur <100 kg
Häst
Patologi
D153105
5100,00
Separatkremering stordjur >250 kg
Häst
Patologi
D153005
10540,00
Separatkremering stordjur 100-250 kg
Häst
Patologi
D153004
6515,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
300,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
82,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
77,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
122,00
Stor blodmask (Strongylus vulgaris), odling
Häst
Parasitologi
D160104
235,00
Stor blodmask (Strongylus vulgaris), PCR. OBS! Endast i kombination med D160106.
Häst
Parasitologi
D160148
440,00
Streptococcus equi (Kvarka)/zooepidemicus, PCR
Häst
Bakteriologi
D110035
580,00
Taylorella equigenitalis (CEM) och Taylorella asinigenitalis, PCR
Häst
Bakteriologi
D113089
460,00
Taylorella equigenitalis (CEM), odling, per pinne
Häst
Bakteriologi
D110007
520,00
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
D152003
252,00
Transportkostnad, brådskande till annat lab
Flera
Parasitologi
D160600
900,00
Trikinundersökning (dubbel mängd material)
Flera
Parasitologi
D160214
210,00
Trikinundersökning, tamsvin/häst. (Prisuppgift om >5 djur, kontakta SVA)
Gris,Häst
Parasitologi
D160207
105,00
Trypanosoma equiperdum (Dourine), CFT
Häst
Bakteriologi
D113021
735,00
Trypanosoma evansi (Surra), antikroppar
Hund,Häst
Parasitologi
D160325
645,00
Träckprovsanalys, kvalitativ (inkl. bandmask)
Häst
Parasitologi
D160106
360,00
Träckprovsanalys, kvantitativ
Flera
Parasitologi
D160100
290,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
140,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
695,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
72,00
Vesikulär stomatitvirus hos häst (VSV), antikroppar
Häst
Virologi
D142261
335,00
West Nile virus, antikroppar
Häst
Virologi
D142600
335,00
West Nile virus, nukleinsyra
Häst,Andra djurslag
Virologi
D142610
580,00
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
1100,00
Vitamin A i blod, serum
Flera
Kemi
D101004
815,00
Vitamin A i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101008
1492,00
Vitamin A och E i blod, serum
Flera
Kemi
D101005
961,00
Vitamin A och E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101009
1622,00
Vitamin E i blod, serum
Flera
Kemi
D101006
815,00
Vitamin E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101007
1492,00
Åldersbestämning
Flera
Patologi
D150050
644,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
77,00
Övervakning (innan betessläpp), träck
Häst
Parasitologi
D160127
250,00
Övervakning (uppföljning), träck
Häst
Parasitologi
D160128
150,00