Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Häst - bakteriologiska analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2018-01-20

Allmänbakt + Mykologisk, odling.
Flera
Bakteriologi
D110095
765,00
Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
850,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
600,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
250,00
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 1-2 v mellanrum
Flera
Bakteriologi
D113040
615,00
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Sluttitrering
Flera
Bakteriologi
D113005
530,00
Anaplasma phagocytophilum, IFA, antikroppar
Flera
Bakteriologi
D113004
340,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
595,00
Artbestämning av Koagulasnegativ stafylokock
Flera
Bakteriologi
D110081
565,00
Bakterieräkning, liten
Flera
Bakteriologi
D110055
640,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
475,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
250,00
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
225,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
550,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
250,00
Borrelia burgdorferi i kombination med Anaplasma phagocytophilum, IFA
Flera
Bakteriologi
D113063
515,00
Borrelia burgdorferi och Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113026
820,00
Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 2-4 v mellanrum
Flera
Bakteriologi
D113042
615,00
Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA
Flera
Bakteriologi
D113000
340,00
Borrelia burgdorferi, IFA. Utökad titrering upp till sluttiter
Flera
Bakteriologi
D113001
530,00
Borrelia burgdorferi, PCR
Flera
Bakteriologi
D113002
595,00
Brucella abortus, antikroppar (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113011
475,00
Brucella abortus, antikroppar (RBT)
Flera
Bakteriologi
D113015
420,00
Brucella abortus, antikroppar (SAT)
Flera
Bakteriologi
D113010
410,00
Burkholderia mallei (Rots,Glanders), antikroppar komplementbindning (CFT)
Djurparksdjur,Häst
Bakteriologi
D113022
760,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
520,00
Clostridium botulinumtoxin
Flera
Bakteriologi,Kemi
D170875
5950,00
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
595,00
Dermatophilus congolensis (Streptotrikos)
Flera
Bakteriologi
D112017
370,00
ESBL, Selektiv anrikning
Flera
Bakteriologi
D110087
470,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1040,00
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
595,00
Kvarka ELISA =< 10 prover
Häst
Bakteriologi
D112044
360,00
Kvarka ELISA > 10 prover
Häst
Bakteriologi
D112052
300,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
460,00
Leptospira antikroppar, extra serotyp (MAT), (endast i kombination med D113017) pris/extra serotyp
Flera
Bakteriologi
D113103
100,00
Leptospira, PCR
Flera
Bakteriologi
D149803
595,00
Luftvägspaket, häst, inkl. kvarka, PCR
Häst
Bakteriologi,Virologi
D143421
1500,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
165,00
Miljöprov - Bakteriologisk odling avseende mastitpatogener, prov 2 osv
Flera
Bakteriologi
D120410
210,00
Miljöprov - Bakteriologisk undersökning avseende mastitpatogener, prov 1
Flera
Bakteriologi
D120400
420,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
120,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
595,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
270,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
470,00
Mycoplasma felis, PCR
Häst,Katt
Bakteriologi
D114029
595,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4265,00
Mykobakterieodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114039
1245,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
620,00
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550,00
Mykobakterietypning, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114040
1180,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
515,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
250,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1290,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
120,00
Påvisande av virulensgener, VTEC O157
Flera
Bakteriologi
D112001
580,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
285,00
Rhodococcus equi, PCR
Häst
Bakteriologi
D113090
595,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
305,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
305,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
975,00
Streptococcus equi (Kvarka)/zooepidemicus, PCR
Häst
Bakteriologi
D110035
595,00
Taylorella equigenitalis (CEM) och Taylorella asinigenitalis, PCR
Häst
Bakteriologi
D113089
475,00
Taylorella equigenitalis (CEM), odling, per pinne
Häst
Bakteriologi
D110007
530,00
Trypanosoma equiperdum (Dourine), CFT
Häst
Bakteriologi
D113021
760,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
145,00