Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Katt - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2017-11-17

Allmänbakt + Mykologisk, odling.
Flera
Bakteriologi
D110095
735,00
Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
775,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
540,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
235,00
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 1-2 v mellanrum
Flera
Bakteriologi
D113040
615,00
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Sluttitrering
Flera
Bakteriologi
D113005
515,00
Anaplasma phagocytophilum, IFA, antikroppar
Flera
Bakteriologi
D113004
330,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
545,00
Artbestämning av Koagulasnegativ stafylokock
Flera
Bakteriologi
D110081
565,00
Bakterieräkning, liten
Flera
Bakteriologi
D110055
610,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
465,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
235,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
535,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
230,00
Borrelia burgdorferi i kombination med Anaplasma phagocytophilum, IFA
Flera
Bakteriologi
D113063
500,00
Borrelia burgdorferi och Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113026
800,00
Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 2-4 v mellanrum
Flera
Bakteriologi
D113042
615,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
62,00
Calicivirus (FCV), antikroppar
Katt
Virologi
D142480
335,00
Calicivirus (FCV), virusisolering
Katt
Virologi
D142481
1100,00
Calicivirus hos katt (FCV), nukleinsyra
Katt
Virologi
D140480
580,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
505,00
Chlamydia/Chlamydophila, PCR
Flera
Bakteriologi
D114015
580,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
903,00
Coronavirus (FCoV), antikroppar
Katt
Virologi
D142200
335,00
Coronavirus grupp 1, PCR
Flera
Virologi
D149781
580,00
Coronaviruspaket (FCoV) hos katt, utsöndrare, nukleinsyra, 4 prover
Katt
Virologi
D140780
1360,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
122,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
701,00
Dirofilaria immitis, filtertest
Hund,Katt
Parasitologi
D160218
370,00
Dirofilaria mfl, mikrofilarier i blod, Knotts
Hund,Katt
Parasitologi
D160204
370,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
400,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
320,00
ESBL, Selektiv anrikning
Flera
Bakteriologi
D110087
460,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1010,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
176,00
Fästingburen encefalit (TBE), antikroppar
Flera
Virologi
D140724
335,00
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor
Flera
Parasitologi
D160115
230,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
720,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
820,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
860,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1020,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
940,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1120,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
970,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1180,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
60,00
Herpesvirus typ 1 (FeHV-1), antikroppar
Katt
Virologi
D142280
335,00
Herpesvirus typ 1 (FeHV-1), PCR
Katt
Virologi
D140280
580,00
Histologisk undersökning fixerat helt organ/del av juver (maxpris)
Flera
Patologi
D152017
1500,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
796,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
137,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
685,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
548,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
796,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
796,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
411,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
274,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
325,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
903,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
783,00
Immunosuppressivt virus hos katt (FIV), antikropapr
Katt
Virologi
D142210
335,00
Kadaveröppning
Flera
Patologi
D150029
1169,00
Kattanemipaketet (Mycoplasma haemofelis mfl)
Katt
Bakteriologi
D113023
580,00
Kattviruspaket (FCoV, FIV) antikroppar och (FeLV) antigen
Katt
Virologi
D144200
870,00
Kattögonpaket (FeHV-1, Chlamydia, Mycoplasma felis), PCR
Katt
Bakteriologi,Virologi
D140282
825,00
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
580,00
Kremering smådjur & zoodjur < 10 kg, st pris
Flera
Patologi
D153008
210,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
450,00
Leptospira antikroppar, 2-3 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113048
585,00
Leptospira antikroppar, 4 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113097
675,00
Leptospira antikroppar, 5 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113098
780,00
Leptospira antikroppar, 8 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113099
1095,00
Leukemivirus (FeLV), viruspåvisande
Katt
Virologi
D140070
335,00
Leukemivirus hos katt (FeLV), PCR
Katt
Virologi
D140073
580,00
Lungmask, träck
Hund,Katt
Parasitologi
D160110
320,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
903,00
Lyssavirus genotyp 1, 5 och 6, PCR
Flera
Virologi
D142420
690,00
Mag- tarmparasiter (sedimentation), träck
Flera
Parasitologi
D160105
320,00
Magmask, spyprov
Katt
Parasitologi
D160111
320,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
115,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
515,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
260,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
450,00
Mycoplasma felis, PCR
Häst,Katt
Bakteriologi
D114029
580,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4140,00
Mykobakterieodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114039
1210,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
600,00
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550,00
Mykobakterietypning, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114040
1180,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
500,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
235,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1270,00
Obduktion < 10 kg
Hund,Katt
Patologi
D150022
1526,00
Paket 1:Histologisk undersökning från samma patologiprocess (1-3 biopsier)+cytologi
Flera
Patologi
D152028
918,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1273,00
Paket: Luftvägsparasiter, Katt
Katt
Parasitologi
D160160
615,00
Paket: Mag-tarmparasiter, Katt
Katt
Parasitologi
D160159
865,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
320,00
Parvovirus typ 2 (kattpest), PCR
Hund,Katt
Virologi
D141993
580,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
113,00
Rabiesvirus vaccinationskontroll, antikroppar
Hund,Katt
Virologi
D142410
560,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
275,00
Rotavirus, viruspåvisande
Flera
Virologi
D140956
335,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
10252,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2122,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
D150026
5628,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
297,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
297,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
875,00
Sarcoptes, antikroppar
Katt
Parasitologi
D160315
410,00
Separatkremering smådjur 1- 10 kg
Flera
Patologi
D153003
1182,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
300,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
82,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
77,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
122,00
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
D152003
252,00
Toxoplasma
Flera
Parasitologi
D160317
610,00
Transportkostnad, brådskande till annat lab
Flera
Parasitologi
D160600
900,00
Tritrichomonas, Giardia, Cryptosporidium
Katt
Parasitologi
D160217
620,00
Tritrichomonas, PCR
Katt
Parasitologi
D140729
430,00
Träckprovsanalys, kvalitativ
Flera
Parasitologi
D160109
320,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
140,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
695,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
72,00
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
1100,00
Vitamin A i blod, serum
Flera
Kemi
D101004
815,00
Vitamin A i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101008
1492,00
Vitamin A och E i blod, serum
Flera
Kemi
D101005
961,00
Vitamin A och E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101009
1622,00
Vitamin E i blod, serum
Flera
Kemi
D101006
815,00
Vitamin E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101007
1492,00
Åldersbestämning
Flera
Patologi
D150050
644,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
77,00