Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nötkreatur - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. Observera att alla priser är exklusive moms.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2016-09-26

SEK ex moms
Adenovirus hos idisslare, PCR
Flera
Virologi
D141611
565
Allmän kremering stordjur < 100 kg (pris/kg)
Flera
Patologi
D153013
16
Allmän kremering stordjur > 250 kg
Flera
Patologi
D153007
3519
Allmän kremering stordjur 166-250 kg
Flera
Patologi
D153006
2678
Allmänbakt + Anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
725
Allmänbakt + Mykologisk odling
Flera
Bakteriologi
D110095
690
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
525
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
230
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 1-2 v mellanrum
Flera
Bakteriologi
D113040
560
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Sluttitrering
Flera
Bakteriologi
D113005
500
Anaplasma phagocytophilum, IFA, antikroppar
Flera
Bakteriologi
D113004
320
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
540
Artbestämning av Koagulasnegativ stafylokock
Flera
Bakteriologi
D110081
550
Babesia (Piroplasmos), antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
D160301
enl. ök
Bakterieräkning, liten
Flera
Bakteriologi
D110055
600
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
450
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
200
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
220
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
520
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
225
Bluetonguevirus (BTV) (blod), antikroppar
Flera
Virologi
D140711
325
Bluetonguevirus (BTV) (mjölk), antikroppar
Flera
Virologi
D140714
325
Bluetonguevirus (Pan-BTV), PCR
Flera
Virologi
D142712
565
Borrelia-ak och anaplasma-ak i komb, IFA
Flera
Bakteriologi
D113063
485
Bovin leukemivirus (BLV), antikroppar
Nötkreatur
Virologi
D142142
325
Bovin leukemivirus (BLV), PCR
Nötkreatur
Virologi
D140010
875
Bovint herpesvirus typ 1 (BHV-1) (IBRV/IPV), PCR
Nötkreatur
Virologi
D142167
565
Bovint rotavirus, PCR
Nötkreatur
Virologi
D140946
565
Brucella abortus, antikroppar ELISA, serum och mjölk
Nötkreatur
Bakteriologi
D113016
310
Brucella abortus/melitensis/suis, (RBT), (pris per art)
Flera
Bakteriologi
D113015
400
Brucella abortus/melitensis/suis, (SAT), (pris per art)
Flera
Bakteriologi
D113010
390
Brucella abortus/melitensis/suis/ovis, (CFT), (pris per art)
Flera
Bakteriologi
D113011
450
Brucella canis, odling + PCR (max tre material/djur)
Flera
Bakteriologi
D113071
2650
Brådskande, transportkostnad till annat lab
Flera
Parasitologi
D160600
870
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
59
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
495
Campylobacter fetus veneralis, båda könen
Nötkreatur
Bakteriologi
D111007
770
Chlamydia/chlamydophila, PCR
Flera
Bakteriologi
D114015
565
Chlamydophila abortus, antikroppar ELISA
Flera
Bakteriologi
D114013
400
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
903
Clostridium botulinum-toxin
Flera
Bakteriologi,Kemi
D170875
5665
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
565
Coronavirus (BCV), antikroppar
Nötkreatur
Virologi
D142170
325
Coronavirus (BCV), viruspåvisande
Nötkreatur
Virologi
D142171
325
Coronavirus grupp 2, PCR
Flera
Virologi
D142176
565
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
116
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
668
Dermatophilus congolensis (Streptotrikos)
Flera
Bakteriologi
D112017
355
Detektion av mastitpatogener (Strept agalactiae, Staf aureus och M bovis), PCR
Nötkreatur
Bakteriologi
D113045
335
Djurägaravgift 1050:-
Flera
Patologi
D150006
1050
Djurägaravgift 600:-
Flera
Patologi
D150004
600
Djurägaravgift 700.-
Flera
Patologi
D150005
700
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
390
Elakartad katarralfeber (MCF), PCR
Flera
Virologi
D140401
550
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
310
Fingerprinting av bakteriestam klass 3-patogen
Flera
Bakteriologi
D110042
1800
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
980
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
168
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor
Flera
Parasitologi
D160115
220
Histologisk undersökning fixerat helt organ/del av juver (maxpris)
Flera
Patologi
D152017
1408
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
758
Histopatologi, 4:e biopsin
Flera
Patologi
D152020
130
Histopatologi, 4-5 biopsin
Flera
Patologi
D152021
260
Histopatologi, 4-6 biopsin
Flera
Patologi
D152022
390
Histopatologi, 4-7 biopsin
Flera
Patologi
D152023
520
Histopatologi, 4-8 biopsin
Flera
Patologi
D152024
650
Immunocytokemi
Flera
Patologi
D152007
746
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
903
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
746
Infektiös bovin rinotrakeitvirus (IBRV/IPV), antikroppar
Flera
Virologi
D142163
325
Infektiös bovin rinotrakeitvirus (IBRV/IPV), virusisolering
Flera
Virologi
D142164
570
Influensavirus, virusisolering
Nötkreatur
Virologi
D141271
600
Kadaveröppning
Flera
Patologi
D150029
1135
Klad 8 typning
Nötkreatur
Bakteriologi
D113067
565
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
565
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
D113017
440
Leptospira antikroppar, 2-3 serotyper, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
D113048
570
Leptospira antikroppar, 4 serotyper, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
D113097
675
Leptospira antikroppar, 5 serotyper, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
D113098
780
Leptospira antikroppar, 8 serotyper, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
D113099
1095
Leptospira PCR
Flera
Bakteriologi
D149803
565
Leverflundra (Fasciola), träck
Flera
Parasitologi
D160103
370
Listeria
Flera
Bakteriologi
D110004
575
Lungmask, antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
D160305
275
Lungmask, träck
Flera
Parasitologi
D160101
310
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
903
Mag- tarmparasiter (flotation), träck
Flera
Parasitologi
D160109
310
Mag- tarmparasiter (McMaster), träck
Flera
Parasitologi
D160100
280
Mag- tarmparasiter (sedimentation), träck
Flera
Parasitologi
D160105
310
Mastitbakteriologisk undersökning 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
160
Mastitbakteriologisk undersökning 2 juverdelar per djur, pris per prov
Flera
Bakteriologi
D120301
135
Mastitbakteriologisk undersökning 3 juverdelar per djur, pris per prov
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D120302
110
Mastitbakteriologisk undersökning 4 juverdelar per djur, pris per prov
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D120303
90
Miljöprov - Bakteriologisk odling avseende mastitpatogener prov 2 osv
Flera
Bakteriologi
D120410
200
Miljöprov - Bakteriologisk undersökning avseende mastitpatogener prov 1
Flera
Bakteriologi
D120400
400
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam, PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
110
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
500
MRSA/MRSP, selektiv anrikning , PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
440
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
250
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4040
Mykobakterieodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114039
1180
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
525
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550
Mykobakterietypning, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114040
1180
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
485
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
230
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1250
Neospora (besättningsutredning), antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
D160323
enl. ök (20-39 prover)
Neospora (besättningsutredning), antikroppar
Nötkreatur
D160321
enl. ök (minst 40 prover)
Neospora, antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
D160327
650
Obduktion del av kropp
Flera
Patologi
D150053
2171
Obduktion mellankalv, ungnöt 6-18 mån
Nötkreatur
Patologi
D150001
3690
Obduktion nöt, vuxna >18 mån
Nötkreatur
Patologi
D150000
4512
Obduktion, nötkreatur, foster nyfödda
Nötkreatur
Patologi
D150003
2171
Obduktion, spädkalv upp till 6 mån
Nötkreatur
Patologi
D150002
2609
Parainfluensavirus typ 3, antikroppar
Nötkreatur
Virologi
D140980
325
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
310
Paratuberkulos, PCR sperma
Nötkreatur
Bakteriologi
D114020
740
Paratuberkulos, PCR träck/vävnad
Djurparksdjur,Nötkreatur
Bakteriologi
D114033
1070
Paratuberkulosodling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1045
Paratuberkulosodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
500
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
110
Presumtiv verotoxinbildande E coli O157 (EHEC)
Flera
Bakteriologi
D112000
550
Presumtiv verotoxinbildande E coli O26
Flera
Bakteriologi
D112002
550
Pseudomonas aeruginosa, PCR
Nötkreatur
Bakteriologi
D113093
565
Påvisande av virulensgener, VTEC O157
Flera
Bakteriologi
D112001
565
Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar, CFT
Flera
Bakteriologi
D113024
550
Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar, ELISA
Flera
Bakteriologi
D113031
230
Q-feber (Coxiella burnetii), PCR
Flera
Bakteriologi
D113030
980
Resistensbestämning av Fusobacterium spp
Flera
Bakteriologi
D200004
400
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
270
Respiratoriskt syncytialt virus (RS-virus), antikroppar
Nötkreatur
Virologi
D142180
325
Respiratoriskt syncytialt virus (RS-virus), PCR
Nötkreatur
Virologi
D140111
565
Rotavirus, viruspåvisande
Flera
Virologi
D140956
325
Råmjölkskvalité (1-5 prov)
Nötkreatur
Bakteriologi
D130130
600
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
9953
Rättsfallstillägg, stordjur
Flera
Patologi
D150025
7185
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
D150026
5464
Salmonella O49, ELISA
Nötkreatur
Bakteriologi
D112035
125
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
290
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
290
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
850
Schmallenbergvirus (SBV) titrering, antikroppar
Får,Nötkreatur
Virologi
D140014
575
Schmallenbergvirus (SBV), nukleinsyra
Flera
Virologi
D140011
565
Sekvensering
Flera
Virologi
D142160
2500
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
78
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
73
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
116
Staphylococcus aureus verifiering från platta
Flera
Bakteriologi
D120821
140
Stor leverflundra (Fasciola), antikroppar, 10 prov
Flera
Parasitologi
D160334
210 kr/prov
Stor leverflundra (Fasciola), antikroppar, 20 prov
Flera
Parasitologi
D160335
170 kr/prov
Stor leverflundra (Fasciola), antikroppar, 40 prov
Flera
Parasitologi
D160336
100 kr/prov
Stor leverflundra (Fasciola), antikroppar, 5 prov
Flera
Parasitologi
D160333
300 kr/prov
Stor löpmagsmask (Haemonchus), odling
Flera
Parasitologi
D160124
220
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
D152003
2108
Totalprotein, >5 djur pris/st
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130011
80
Totalprotein, 1-5 djur
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130010
400
Tritrichomonas, odling
Nötkreatur
Parasitologi
D160319
1000
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
135
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
675
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
69
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
1000
Virulensfaktorer VTEC, PCR
Flera
Bakteriologi
D113075
565
Virusdiarrevirus (BVDV), antikroppar
Flera
Virologi
D142150
325
Virusdiarrevirus (BVDV), PCR
Flera
Virologi
D140064
565
Virusdiarrevirus (BVDV), virusisolering IPX
Flera
Virologi
D142400
325
Vitamin A i blod, serum
Flera
Kemi
D101004
791
Vitamin A i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101008
1449
Vitamin A och E i blod, serum
Flera
Kemi
D101005
933
Vitamin A och E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101009
1575
Vitamin E i blod, serum
Flera
Kemi
D101006
791
Vitamin E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101007
1449
VTEC non-O157 övriga serotyper
Flera
Bakteriologi
D112029
920
VTEC O103
Flera
Bakteriologi
D112003
770
VTEC O111
Flera
Bakteriologi
D112004
770
VTEC O121
Nötkreatur,Andra djurslag
Bakteriologi
D112019
770
VTEC O145
Flera
Bakteriologi
D112005
770
Åldersbestämning
Flera
Patologi
D150050
644
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
73