Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nötkreatur - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. Observera att alla priser är exklusive moms.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2015-11-24

SEK ex moms
Adenovirus hos idisslare, PCR
Flera
Virologi
D141611
550
Allmän kremering stordjur < 100 kg (pris/kg)
Flera
Patologi
D153013
16
Allmän kremering stordjur > 250 kg
Flera
Patologi
D153007
3519
Allmän kremering stordjur 166-250 kg
Flera
Patologi
D153006
2678
Allmänbakt + Anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
670
Allmänbakt + Mykologisk odling
Flera
Bakteriologi
D110095
670
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
505
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
225
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA
Flera
Bakteriologi
D113004
320
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 1-2 v mellanrum
Flera
Bakteriologi
D113040
560
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Sluttitrering
Flera
Bakteriologi
D113005
500
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
535
Artbestämning av Koagulasnegativ stafylokock
Flera
Bakteriologi
D110081
550
Babesia (Piroplasmos), antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
D160301
enl. ök
Bakteriologi + resistens 1 material
Flera
Bakteriologi
D110000
440
Bakteriologi + resistens 2 material (>2 material +195 kr/material)
Flera
Bakteriologi
D110001
635
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
220
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
505
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
220
Bluetonguevirus (BTV) (blod), antikroppar
Flera
Virologi
D140711
315
Bluetonguevirus (BTV) (mjölk), antikroppar
Flera
Virologi
D140714
315
Bluetonguevirus (Pan-BTV), PCR
Flera
Virologi
D142712
550
Borrelia-ak och anaplasma-ak i komb, IFA
Flera
Bakteriologi
D113063
485
Bovin leukemivirus (BLV), antikroppar
Nötkreatur
Virologi
D142142
315
Bovin leukemivirus (BLV), PCR
Nötkreatur
Virologi
D140010
850
Bovint herpesvirus typ 1 (BHV-1) (IBRV/IPV), PCR
Nötkreatur
Virologi
D142167
550
Bovint rotavirus, PCR
Nötkreatur
Virologi
D140946
550
Brucella abortus, antikroppar ELISA, serum och mjölk
Nötkreatur
Bakteriologi
D113016
303
Brucella abortus/melitensis/suis, agglutination (SAT)
Flera
Bakteriologi
D113010
380
Brucella abortus/melitensis/suis, Rose bengal test (RBT)
Flera
Bakteriologi
D113015
390
Brucella abortus/melitensis/suis/ovis, komplementbindning (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113011
440
Brucella canis, odling + PCR (max tre material/djur)
Flera
Bakteriologi
D113071
2650
Brådskande, transportkostnad till annat lab
Flera
Parasitologi
D160600
850
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
57
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
480
Campylobacter fetus veneralis, båda könen
Nötkreatur
Bakteriologi
D111007
750
Chlamydia/chlamydophila, PCR
Flera
Bakteriologi
D114015
550
Chlamydophila abortus, antikroppar ELISA
Flera
Bakteriologi
D114013
390
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
860
Clostridium botulinum-toxin
Flera
Bakteriologi,Kemi
D170875
5500
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
550
Coronavirus (BCV), antikroppar
Nötkreatur
Virologi
D142170
315
Coronavirus (BCV), viruspåvisande
Nötkreatur
Virologi
D142171
315
Coronavirus grupp 2, PCR
Flera
Virologi
D142176
550
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
110
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
636
Dermatophilus congolensis (Streptotrikos)
Flera
Bakteriologi
D112017
345
Detektion av mastitpatogener (Strept agalactiae, Staf aureus och M bovis), PCR
Nötkreatur
Bakteriologi
D113045
330
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
380
Elakartad katarralfeber (MCF), PCR
Flera
Virologi
D140401
550
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
300
Fingerprinting av bakteriestam klass 3-patogen
Flera
Bakteriologi
D110042
1750
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
975
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
163
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor
Flera
Parasitologi
D160115
215
Histologisk bedömning av fixerat organ samt ev. övriga fixerade biopsier (maxpris)
Flera
Patologi
D152017
1352
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
722
Histopatologi, 4:e biopsin
Flera
Patologi
D152020
126
Histopatologi, 4-5 biopsin
Flera
Patologi
D152021
252
Histopatologi, 4-6 biopsin
Flera
Patologi
D152022
378
Histopatologi, 4-7 biopsin
Flera
Patologi
D152023
504
Histopatologi, 4-8 biopsin
Flera
Patologi
D152024
630
Immunocytokemi
Flera
Patologi
D152007
724
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
860
Immunohistokemi utan bedömning
Flera
Patologi
D154014
724
Infektiös bovin rinotrakeitvirus (IBRV/IPV), antikroppar
Flera
Virologi
D142163
315
Infektiös bovin rinotrakeitvirus (IBRV/IPV), virusisolering
Flera
Virologi
D142164
570
Influensavirus, virusisolering
Nötkreatur
Virologi
D141271
600
Kadaveröppning
Flera
Patologi
D150029
1102
Klad 8 typning
Nötkreatur
Bakteriologi
D113067
550
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
550
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, Frisk individ till export/utlandsresa, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
D113017
430
Leptospira antikroppar, 2-3 serotyper, Sjukdomsmisstanke, mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
D113048
560
Leptospira antikroppar, varje serotyp över 3, Mikroagglutinationstest (MAT) levande antigen
Flera
Bakteriologi
D113018
103
Leptospira PCR
Flera
Bakteriologi
D149803
550
Leverflundra (Fasciola), träck
Flera
Parasitologi
D160103
355
Listeria
Flera
Bakteriologi
D110004
560
Lungmask, antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
D160305
265
Lungmask, träck
Flera
Parasitologi
D160101
300
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
860
Mag- tarmparasiter (flotation), träck
Flera
Parasitologi
D160109
300
Mag- tarmparasiter (McMaster), träck
Flera
Parasitologi
D160100
275
Mag- tarmparasiter (sedimentation), träck
Flera
Parasitologi
D160105
300
Mastistripundersökning, ett djur/kassett
Flera
Bakteriologi
D120210
360
Mastistripundersökning, fler djur/kassett
Flera
Bakteriologi
D120200
500
Mastitbakteriologisk undersökning 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
145
Mastitbakteriologisk undersökning 2 juverdelar per djur, pris per prov
Flera
Bakteriologi
D120301
130
Mastitbakteriologisk undersökning 3 juverdelar per djur, pris per prov
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D120302
105
Mastitbakteriologisk undersökning 4 juverdelar per djur, pris per prov
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D120303
95
Miljöprov - Bakteriologisk odling avseende mastitpatogener prov 2 osv
Flera
Bakteriologi
D120410
200
Miljöprov - Bakteriologisk undersökning avseende mastitpatogener prov 1
Flera
Bakteriologi
D120400
400
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam, PCR
Flera
Bakteriologi
D110070
550
MRSA/MRSP, selektiv anrikning + PCR
Flera
Bakteriologi
D110069
575
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
3925
Mykobakterieodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114039
1145
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
510
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3450
Mykobakterietypning, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114040
1145
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
470
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
225
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1230
Neospora (besättningsutredning), antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
D160323
enl. ök (20-39 prover)
Neospora (besättningsutredning), antikroppar
Nötkreatur
D160321
enl. ök (minst 40 prover)
Neospora, antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
D160327
635
Obduktion del av kropp
Flera
Patologi
D150053
2108
Obduktion mellankalv, ungnöt 6-18 mån
Nötkreatur
Patologi
D150001
3583
Obduktion nöt, vuxna >18 mån
Nötkreatur
Patologi
D150000
4380
Obduktion, nötkreatur, foster nyfödda
Nötkreatur
Patologi
D150003
2108
Obduktion, spädkalv upp till 6 mån
Nötkreatur
Patologi
D150002
2533
Parainfluensavirus typ 3, antikroppar
Nötkreatur
Virologi
D140980
315
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
300
Paratuberkulos, PCR sperma
Nötkreatur
Bakteriologi
D114020
720
Paratuberkulos, PCR träck/vävnad
Djurparksdjur,Nötkreatur
Bakteriologi
D114033
1040
Paratuberkulosodling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1015
Paratuberkulosodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
485
PCR VT Multiplex (Q)
Flera
Bakteriologi
D113075
550
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
110
Presumtiv verotoxinbildande E coli O157 (EHEC)
Flera
Bakteriologi
D112000
535
Presumtiv verotoxinbildande E coli O26
Flera
Bakteriologi
D112002
535
Pseudomonas aeruginosa, PCR
Nötkreatur
Bakteriologi
D113093
550
Påvisande av virulensgener, VTEC O157
Flera
Bakteriologi
D112001
550
Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar, CFT
Flera
Bakteriologi
D113024
545
Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar, ELISA
Flera
Bakteriologi
D113031
225
Q-feber (Coxiella burnetii), PCR
Flera
Bakteriologi
D113030
975
Resistensbestämning av Fusobacterium spp
Flera
Bakteriologi
D200004
400
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
265
Respiratoriskt syncytialt virus (RS-virus), antikroppar
Nötkreatur
Virologi
D142180
315
Respiratoriskt syncytialt virus (RS-virus), PCR
Nötkreatur
Virologi
D140111
550
Rotavirus, viruspåvisande
Flera
Virologi
D140956
315
Råmjölkskvalité (1-5 prov)
Nötkreatur
Bakteriologi
D130130
600
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
9663
Rättsfallstillägg, stordjur
Flera
Patologi
D150025
6976
Rättsfallstillägg,sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
D150026
5305
Salmonella O49, ELISA
Nötkreatur
Bakteriologi
D112035
125
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
285
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
285
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
825
Schmallenbergvirus (SBV), antikroppar
Får,Nötkreatur
Virologi
D140015
315
Schmallenbergvirus (SBV), nukleinsyra
Flera
Virologi
D140011
550
Sekvensering
Flera
Virologi
D142160
2650
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
76
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
71
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
113
Staphylococcus aureus verifiering från platta
Flera
Bakteriologi
D120821
135
Stor leverflundra (Fasciola), antikroppar, 10 prov
Flera
Parasitologi
D160334
210 kr/prov
Stor leverflundra (Fasciola), antikroppar, 20 prov
Flera
Parasitologi
D160335
170 kr/prov
Stor leverflundra (Fasciola), antikroppar, 40 prov
Flera
Parasitologi
D160336
100 kr/prov
Stor leverflundra (Fasciola), antikroppar, 5 prov
Flera
Parasitologi
D160333
300 kr/prov
Stor löpmagsmask (Haemonchus), odling
Flera
Parasitologi
D160124
215
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
D152003
2008
Totalprotein, >5 djur pris/st
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130011
80
Totalprotein, 1-5 djur
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130010
400
Tritrichomonas, odling
Nötkreatur
Parasitologi
D160319
670
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
130
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
668
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
67
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
850
Virusdiarrevirus (BVDV), antikroppar
Flera
Virologi
D142150
315
Virusdiarrevirus (BVDV), PCR
Flera
Virologi
D140064
550
Virusdiarrevirus (BVDV), virusisolering IPX
Flera
Virologi
D142400
315
Vitamin A i blod, serum
Flera
Kemi
D101004
768
Vitamin A i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101008
1407
Vitamin A och E i blod, serum
Flera
Kemi
D101005
906
Vitamin A och E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101009
1529
Vitamin E i blod, serum
Flera
Kemi
D101006
768
Vitamin E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101007
1407
VTEC non-O157 övriga serotyper
Flera
Bakteriologi
D112029
895
VTEC O103
Flera
Bakteriologi
D112003
750
VTEC O111
Flera
Bakteriologi
D112004
750
VTEC O121
Nötkreatur,Andra djurslag
Bakteriologi
D112019
750
VTEC O145
Flera
Bakteriologi
D112005
750
Åldersbestämning
Flera
Patologi
D150050
625
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
71