Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nötkreatur - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2017-12-16

Adenovirus hos idisslare, PCR
Flera
Virologi
D141611
580,00
Allmän kremering stordjur < 166 kg, pris/kg
Flera
Patologi
D153013
16,00
Allmän kremering stordjur > 250 kg
Flera
Patologi
D153007
3871,00
Allmän kremering stordjur 166-250 kg
Flera
Patologi
D153006
2946,00
Allmänbakt + Mykologisk, odling.
Flera
Bakteriologi
D110095
735,00
Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
775,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
540,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
235,00
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 1-2 v mellanrum
Flera
Bakteriologi
D113040
615,00
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Sluttitrering
Flera
Bakteriologi
D113005
515,00
Anaplasma phagocytophilum, IFA, antikroppar
Flera
Bakteriologi
D113004
330,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
545,00
Artbestämning av Koagulasnegativ stafylokock
Flera
Bakteriologi
D110081
565,00
Babesia (Piroplasmos), antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
D160301
enl, ök
Bakterieräkning, liten
Flera
Bakteriologi
D110055
610,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
465,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
235,00
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
190,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
535,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
230,00
Bluetonguevirus (BTV) (blod), antikroppar
Flera
Virologi
D140711
335,00
Bluetonguevirus (BTV) (mjölk), antikroppar
Flera
Virologi
D140714
335,00
Bluetonguevirus (Pan-BTV), PCR
Flera
Virologi
D142712
580,00
Borrelia burgdorferi i kombination med Anaplasma phagocytophilum, IFA
Flera
Bakteriologi
D113063
500,00
Bovin leukemivirus (BLV), antikroppar
Nötkreatur
Virologi
D142142
335,00
Bovin leukemivirus (BLV), PCR
Nötkreatur
Virologi
D140010
900,00
Bovint herpesvirus typ 1 (BHV-1) (IBRV/IPV), PCR
Nötkreatur
Virologi
D142167
580,00
Bovint rotavirus, PCR
Nötkreatur
Virologi
D140946
580,00
Brucella abortus, antikroppar (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113011
460,00
Brucella abortus, antikroppar (RBT)
Flera
Bakteriologi
D113015
410,00
Brucella abortus, antikroppar (SAT)
Flera
Bakteriologi
D113010
400,00
Brucella abortus, antikroppar ELISA, serum och mjölk
Nötkreatur
Bakteriologi
D113016
320,00
Brucella canis, odling + PCR (max 3 material per djur)
Flera
Bakteriologi
D113071
2730,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
62,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
505,00
Campylobacter fetus veneralis, båda könen
Nötkreatur
Bakteriologi
D111007
790,00
Chlamydia/Chlamydophila, PCR
Flera
Bakteriologi
D114015
580,00
Chlamydophila abortus, antikroppar, ELISA
Flera
Bakteriologi
D114013
410,00
C-kit på begäran, Mastocytomutred.
Flera
Patologi
D152025
903,00
Clostridium botulinumtoxin
Flera
Bakteriologi,Kemi
D170875
5818,00
Clostridium perfringens, typning
Flera
Bakteriologi
D111003
580,00
Coronavirus (BCV), antikroppar
Nötkreatur
Virologi
D142170
335,00
Coronavirus grupp 2, PCR
Flera
Virologi
D142176
580,00
Cryptosporidium, färgning
Nötkreatur
Parasitologi
D160220
230,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
122,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
701,00
Dermatophilus congolensis (Streptotrikos)
Flera
Bakteriologi
D112017
360,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag <20 kg
Flera
Patologi
D150103
102,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag 20-80 kg
Flera
Patologi
D150102
219,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag 80-120 kg
Flera
Patologi
D150101
365,00
Destruktion i samband med obduktion, vuxen nötkreatur obd.anslag 120-600 kg
Nötkreatur
Patologi
D150100
1168,00
Detektion av mastitpatogener (Strept agalactiae, Staf aureus och M bovis), PCR
Nötkreatur
Bakteriologi
D113045
485,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150004
600,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150005
700,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150006
1050,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
400,00
Elakartad katarralfeber (MCF), PCR
Flera
Virologi
D140401
565,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
320,00
Enterotoxinbildande E. coli (ETEC), odling och PCR
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D112054
746,00
Fingerprinting av bakteriestam klass 3-patogen
Flera
Bakteriologi
D110042
1855,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1010,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
176,00
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor
Flera
Parasitologi
D160115
230,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
720,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
820,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
860,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1020,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
940,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1120,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
970,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1180,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
60,00
Histologisk undersökning fixerat helt organ/del av juver (maxpris)
Flera
Patologi
D152017
1500,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
796,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
137,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
685,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
548,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
796,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
796,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
411,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
274,00
Immunohistokemi (extra glas)
Flera
Patologi
D152026
325,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
903,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
783,00
Infektiös bovin rinotrakeitvirus (IBRV/IPV), antikroppar
Flera
Virologi
D142163
335,00
Infektiös bovin rinotrakeitvirus (IBRV/IPV), virusisolering
Flera
Virologi
D142164
570,00
Influensavirus, virusisolering
Nötkreatur
Virologi
D141271
600,00
Kadaveröppning
Flera
Patologi
D150029
1169,00
Klad 8 typning
Nötkreatur
Bakteriologi
D113067
580,00
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
580,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
450,00
Leptospira antikroppar, 2-3 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113048
585,00
Leptospira antikroppar, 4 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113097
675,00
Leptospira antikroppar, 5 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113098
780,00
Leptospira antikroppar, 8 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113099
1095,00
Leptospira, PCR
Flera
Bakteriologi
D149803
580,00
Leverflundra (Fasciola), träck
Flera
Parasitologi
D160103
400,00
Listeria
Flera
Bakteriologi
D110004
590,00
Lungmask, antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
D160305
285,00
Lungmask, träck
Flera
Parasitologi
D160101
320,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
903,00
Mag- tarmparasiter (sedimentation), träck
Flera
Parasitologi
D160105
320,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
160,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 2 juverdelar per djur, pris per prov
Flera
Bakteriologi
D120301
140,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 3 juverdelar per djur, pris per prov
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D120302
115,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 4 juverdelar per djur, pris per prov
Gris,Nötkreatur
Bakteriologi
D120303
95,00
Miljöprov - Bakteriologisk odling avseende mastitpatogener, prov 2 osv
Flera
Bakteriologi
D120410
210,00
Miljöprov - Bakteriologisk undersökning avseende mastitpatogener, prov 1
Flera
Bakteriologi
D120400
420,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
115,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
515,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
260,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
450,00
Mycoplasma bovis, PCR. (1 prov: 580 kr, 2-5 prov: 495 kr/prov, >5 prov: 400 kr/prov, OBS! exkl. moms)
Nötkreatur
Bakteriologi
D114060
580,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4140,00
Mykobakterieodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114039
1210,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
600,00
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550,00
Mykobakterietypning, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114040
1180,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
500,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
235,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1270,00
Neospora (besättningsutredning), 20-39 prover, antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
D160323
pris enl, ök
Neospora (besättningsutredning), minst 40 prover, antikroppar
Nötkreatur
D160321
pris enl, ök
Neospora, antikroppar
Nötkreatur
Parasitologi
D160327
670,00
Obduktion del av kropp
Flera
Patologi
D150053
2236,00
Obduktion mellankalv, ungnöt 6-18 mån
Nötkreatur
Patologi
D150001
3800,00
Obduktion nöt, vuxna >18 mån
Nötkreatur
Patologi
D150000
4647,00
Obduktion, nötkreatur, foster nyfödda
Nötkreatur
Patologi
D150003
2236,00
Obduktion, spädkalv upp till 6 mån
Nötkreatur
Patologi
D150002
2687,00
Paket 1:Histologisk undersökning från samma patologiprocess (1-3 biopsier)+cytologi
Flera
Patologi
D152028
918,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1273,00
Parainfluensavirus typ 3, antikroppar
Nötkreatur
Virologi
D140980
335,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
320,00
Paratuberkulos, PCR sperma
Nötkreatur
Bakteriologi
D114020
760,00
Paratuberkulos, träck/vävnad, PCR
Flera
Bakteriologi
D114033
1100,00
Paratuberkulosodling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1070,00
Paratuberkulosodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
515,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
113,00
Pseudomonas aeruginosa, PCR
Nötkreatur
Bakteriologi
D113093
580,00
Påvisande av virulensgener, VTEC O157
Flera
Bakteriologi
D112001
580,00
Q-feber (Coxiella burnetii), antikroppar, CFT
Flera
Bakteriologi
D113024
560,00
Q-feber (Coxiella burnetii), PCR
Flera
Bakteriologi
D113030
1010,00
Resistensbestämning av Fusobacterium spp
Flera
Bakteriologi
D200004
400,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
275,00
Respiratoriskt syncytialt virus (RS-virus), antikroppar
Nötkreatur
Virologi
D142180
335,00
Respiratoriskt syncytialt virus (RS-virus), PCR
Nötkreatur
Virologi
D140111
580,00
Rotavirus, viruspåvisande
Flera
Virologi
D140956
335,00
Råmjölkskvalité (1-5 prov)
Nötkreatur
Bakteriologi
D130130
600,00
Rättsfallstillägg omfattande
Flera
Patologi
D155000
10252,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2122,00
Rättsfallstillägg, stordjur
Flera
Patologi
D150025
7400,00
Rättsfallstillägg, sällskapsdjur/del av kropp
Flera
Patologi
D150026
5628,00
Salmonella O49, ELISA
Nötkreatur
Bakteriologi
D112035
125,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
297,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
297,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
875,00
Schmallenbergvirus (SBV) titrering, antikroppar
Får,Nötkreatur
Virologi
D140014
590,00
Schmallenbergvirus (SBV), nukleinsyra
Flera
Virologi
D140011
580,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
300,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
82,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
77,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
122,00
Staphylococcus aureus verifiering från platta
Flera
Bakteriologi
D120821
145,00
Stor leverflundra (Fasciola hepatica), antikroppar, 10 prov (OBS! pris per prov)
Flera
Parasitologi
D160334
320,00
Stor leverflundra (Fasciola hepatica), antikroppar, 20 prov. (OBS! pris per prov)
Flera
Parasitologi
D160335
220,00
Stor leverflundra (Fasciola hepatica), antikroppar, 40 prov. (OBS! pris per prov)
Flera
Parasitologi
D160336
150,00
Stor leverflundra (Fasciola hepatica), antikroppar, 5 prov. (OBS! pris per prov)
Flera
Parasitologi
D160333
355,00
Stor löpmagsmask (Haemonchus), odling
Flera
Parasitologi
D160124
230,00
TB undersökning (histologi)
Flera
Patologi
D152003
252,00
Totalprotein, >5 djur pris/st
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130011
80,00
Totalprotein, 1-5 djur
Flera
Bakteriologi,Virologi
D130010
400,00
Transportkostnad, brådskande till annat lab
Flera
Parasitologi
D160600
900,00
Tritrichomonas, odling
Nötkreatur
Parasitologi
D160319
1000,00
Träckprovsanalys, kvalitativ
Flera
Parasitologi
D160109
320,00
Träckprovsanalys, kvantitativ
Flera
Parasitologi
D160100
290,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
140,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
695,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
72,00
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
1100,00
Virulensfaktorer VTEC, PCR
Flera
Bakteriologi
D113075
580,00
Virusdiarrevirus (BVDV), antikroppar
Flera
Virologi
D142150
335,00
Virusdiarrevirus (BVDV), PCR
Flera
Virologi
D140064
580,00
Virusdiarrevirus (BVDV), virusisolering IPX
Flera
Virologi
D142400
335,00
Vitamin A i blod, serum
Flera
Kemi
D101004
815,00
Vitamin A i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101008
1492,00
Vitamin A och E i blod, serum
Flera
Kemi
D101005
961,00
Vitamin A och E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101009
1622,00
Vitamin E i blod, serum
Flera
Kemi
D101006
815,00
Vitamin E i lever, övriga organ
Flera
Kemi
D101007
1492,00
VTEC non-O157 övriga serotyper
Flera
Bakteriologi
D112029
940,00
VTEC O103
Flera
Bakteriologi
D112003
785,00
VTEC O111
Flera
Bakteriologi
D112004
785,00
VTEC O121
Nötkreatur,Andra djurslag
Bakteriologi
D112019
680,00
VTEC O145
Flera
Bakteriologi
D112005
785,00
VTEC O157 (EHEC)
Flera
Bakteriologi
D112000
560,00
VTEC O26 (EHEC)
Flera
Bakteriologi
D112002
560,00
Åldersbestämning
Flera
Patologi
D150050
644,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
77,00