Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vilda djur - alla analyser

Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan alfabetiskt utifrån den rubrik du klickat på. Klicka en gång till för omvänd alfabetisk ordning. För pekaren över artikelnamnet för att se eventuell extrainformation. Observera att priserna kan visas exklusive (utan) moms eller inklusive (med) moms. Klicka på rubriken ovanför priskolumnen för att ändra momsvisning.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2017-11-18

Allmänbakteriologisk och anaerob odling
Flera
Bakteriologi
D110097
775,00
Anaerob bakteriologisk odling
Flera
Bakteriologi
D111000
540,00
Anaerob bakteriologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D111013
235,00
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 1-2 v mellanrum
Flera
Bakteriologi
D113040
615,00
Anaplasma phagocytophilum, antikroppar IFA. Sluttitrering
Flera
Bakteriologi
D113005
515,00
Anaplasma phagocytophilum, IFA, antikroppar
Flera
Bakteriologi
D113004
330,00
Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113006
545,00
Artbestämning
Vilda djur
Patologi
D190009
785,00
Bakterieräkning, liten
Flera
Bakteriologi
D110055
610,00
Bakteriologi + resistens
Flera
Bakteriologi
D110000
465,00
Bakteriologi + resistens, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D110001
235,00
Bakteriologisk typning av isolat från mjölk
Flera
Bakteriologi
D120100
190,00
Batrachochytrium dendrobatidis, nukleinsyra
Vilda djur
Virologi
D149801
580,00
Blododling, första flaskan
Flera
Bakteriologi
D110075
535,00
Blododling, nästa flaska (samma djur)
Flera
Bakteriologi
D110076
230,00
Bluetonguevirus (BTV) (blod), antikroppar
Flera
Virologi
D140711
335,00
Bluetonguevirus (BTV) (mjölk), antikroppar
Flera
Virologi
D140714
335,00
Bluetonguevirus (Pan-BTV), PCR
Flera
Virologi
D142712
580,00
Borrelia burgdorferi och Anaplasma phagocytophilum, PCR
Flera
Bakteriologi
D113026
800,00
Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 2-4 v mellanrum
Flera
Bakteriologi
D113042
615,00
Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA
Flera
Bakteriologi
D113000
330,00
Borrelia burgdorferi, IFA. Utökad titrering upp till sluttiter
Flera
Bakteriologi
D113001
515,00
Borrelia burgdorferi, PCR
Flera
Bakteriologi
D113002
580,00
Brucella abortus, antikroppar (CFT)
Flera
Bakteriologi
D113011
460,00
Brucella abortus, antikroppar (RBT)
Flera
Bakteriologi
D113015
410,00
Brucella abortus, antikroppar (SAT)
Flera
Bakteriologi
D113010
400,00
Bäddning (1-3 biopsi)
Flera
Patologi
D154005
62,00
Campylobacter
Flera
Bakteriologi
D111006
505,00
Clostridium botulinumtoxin
Flera
Bakteriologi,Kemi
D170875
5818,00
Coronavirus grupp 2, PCR
Flera
Virologi
D142176
580,00
Cytologi glas utöver 3
Flera
Patologi
D152005
122,00
Cytologi max 3 glas
Flera
Patologi
D152002
701,00
Djurägaravgift, hägnad vildfågel
Vilda djur
Patologi
D194012
600,00
Djurägaravgift, hägnade hjortdjur och viltuppfödningar
Vilda djur
Patologi
D194007
700,00
Djurägaravgift, hägnade hjortdjur och viltuppfödningar
Vilda djur
Patologi
D194008
600,00
Ektoparasitförekomst, skrap/hår
Flera
Parasitologi
D160200
400,00
Enkel artbestämning av parasit
Flera
Parasitologi
D160201
320,00
Francisella tularensis, PCR
Flera
Bakteriologi
D113058
1010,00
Fryssnitt/biopsi
Flera
Patologi
D154004
176,00
Giardia och Kryptosporidier, protozoocystor
Flera
Parasitologi
D160115
230,00
Grundämnen 1 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170104
720,00
Grundämnen 1 element i organ
Flera
Kemi
D170120
820,00
Grundämnen 2 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170105
860,00
Grundämnen 2 element i organ
Flera
Kemi
D170121
1020,00
Grundämnen 3 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170106
940,00
Grundämnen 3 element i organ
Flera
Kemi
D170122
1120,00
Grundämnen 4 element i helblod/serum
Flera
Kemi
D170107
970,00
Grundämnen 4 element i organ
Flera
Kemi
D170123
1180,00
Grundämnen extra element i organ
Flera
Kemi
D170124
60,00
Histopatologi (PAD) 1-3 biopsier/djur, grundpris
Flera
Patologi
D152000
796,00
Histopatologi, en extra biopsi
Flera
Patologi
D152020
137,00
Histopatologi, fem extra biopsier
Flera
Patologi
D152024
685,00
Histopatologi, fyra extra biopsier
Flera
Patologi
D152023
548,00
Histopatologi, Hudutredningar
Flera
Patologi
D152033
796,00
Histopatologi, Mag- tarmkanal
Flera
Patologi
D152032
796,00
Histopatologi, tre extra biopsier
Flera
Patologi
D152022
411,00
Histopatologi, två extra biopsier
Flera
Patologi
D152021
274,00
Hjort, foster/fosterhinnor (+ Djurägaravgift tillkommer)
Vilda djur
Patologi
D194009
1079,00
Immunohistokemi (IHC)
Flera
Patologi
D152009
903,00
Immunohistokemi utan bedömning 1 glas/biopsi
Flera
Patologi
D154014
783,00
Infektiös bovin rinotrakeitvirus (IBRV/IPV), antikroppar
Flera
Virologi
D142163
335,00
Infektiös bovin rinotrakeitvirus (IBRV/IPV), virusisolering
Flera
Virologi
D142164
570,00
Kadaveröppning
Vilda djur
Patologi
D190000
1169,00
Konfirmering VTEC O26
Flera
Bakteriologi
D113059
580,00
Leptospira antikroppar, 1 serotyp, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113017
450,00
Leptospira antikroppar, 2-3 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113048
585,00
Leptospira antikroppar, 4 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113097
675,00
Leptospira antikroppar, 5 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113098
780,00
Leptospira antikroppar, 8 serotyper, (MAT)
Flera
Bakteriologi
D113099
1095,00
Leptospira, PCR
Flera
Bakteriologi
D149803
580,00
Leverflundra (Fasciola), träck
Flera
Parasitologi
D160103
400,00
Listeria
Flera
Bakteriologi
D110004
590,00
Lungmask, träck
Flera
Parasitologi
D160101
320,00
Lymfomutredning på begäran
Flera
Patologi
D152008
903,00
Lyssavirus genotyp 1, 5 och 6, PCR
Flera
Virologi
D142420
690,00
Mag- tarmparasiter (sedimentation), träck
Flera
Parasitologi
D160105
320,00
Mastitbakteriologisk undersökning, 1 juverdel per djur
Flera
Bakteriologi
D120300
160,00
Miljöprov - Bakteriologisk odling avseende mastitpatogener, prov 2 osv
Flera
Bakteriologi
D120410
210,00
Miljöprov - Bakteriologisk undersökning avseende mastitpatogener, prov 1
Flera
Bakteriologi
D120400
420,00
Minkastrovirus, PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D140300
580,00
MRSA/MRSP, konfirmering av stafylokockstam. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110070
115,00
MRSA/MRSP, PCR
Flera
Bakteriologi
D113074
515,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning ihop med D110000. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov.
Flera
Bakteriologi
D110069
260,00
MRSA/MRSP, selektiv anrikning. PCR tillkommer vid misstänkt positivt prov
Flera
Bakteriologi
D110088
450,00
Mykobakterieodling
Flera
Bakteriologi
D114024
4140,00
Mykobakterieodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114039
1210,00
Mykobakterier, direktmikroskopi
Flera
Bakteriologi
D114023
600,00
Mykobakterietypning
Flera
Bakteriologi
D114025
3550,00
Mykobakterietypning, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114040
1180,00
Mykologisk odling (ringorm, dermatofyter)
Flera
Bakteriologi
D112016
500,00
Mykologisk odling, ytterligare material, samma djur
Flera
Bakteriologi
D112036
235,00
Mykoplasma PCR (ej M. felis, ej M. haemofelis)
Flera
Bakteriologi
D113065
1270,00
Obduktion hjort kalv (+ Djurägaravgift tillkommer)
Vilda djur
Patologi
D194006
1376,00
Obduktion hjort vuxen (+ Djurägaravgift tillkommer)
Vilda djur
Patologi
D194005
2177,00
Obduktion, djurparksdjur <20 kg
Vilda djur
Patologi
D193003
2236,00
Obduktion, djurparksdjur 120-600 kg
Vilda djur
Patologi
D193000
4647,00
Obduktion, djurparksdjur 20-80 kg
Vilda djur
D193002
2687,00
Obduktion, djurparksdjur 80-120 kg
Vilda djur
Patologi
D193001
3800,00
Obduktion, viltuppfödningar 1-3 djur
Vilda djur
Patologi
D191000
1526,00
Obduktion, viltuppfödningar nästföljande djur
Vilda djur
Patologi
D191001
448,00
Paket 1:Histologisk undersökning från samma patologiprocess (1-3 biopsier)+cytologi
Flera
Patologi
D152028
918,00
Paket 2: Histologisk undersökning från två olika patologiprocesser (1-3 biopsier per process)
Flera
Patologi
D152029
1273,00
Parasiter i blod, utstryk
Flera
Parasitologi
D160203
320,00
Paratuberkulosodling, träck/organ
Flera
Bakteriologi
D114016
1070,00
Paratuberkulosodling, ytterligare material från samma djur
Flera
Bakteriologi
D114017
515,00
Plasmacytos (AMDV), PCR
Vilda djur,Andra djurslag
Virologi
D141961
875,00
Poolning av prover, per pool
Flera
Bakteriologi
D112012
113,00
Preparatundersökning organdelar över 3
Vilda djur
Patologi
D190002
137,00
Preparatundersökning, max 3 org/djur
Vilda djur
Patologi
D190001
796,00
Q-feber (Coxiella burnetii), PCR
Flera
Bakteriologi
D113030
1010,00
Ranavirus, nukleinsyra
Vilda djur
Virologi
D149800
580,00
Resistensbestämning, VetMic
Flera
Bakteriologi
D110012
275,00
Rättsfallstillägg Del av djurkropp / mindre djur
Vilda djur
Patologi
D196000
5628,00
Rättsfallstillägg Hel djurkropp / större djur
Vilda djur
Patologi
D196001
7400,00
Rättsfallstillägg Omfattande / tidskrävande undersökningar
Vilda djur
Patologi
D196002
10252,00
Rättsfallstillägg preparat
Flera
Patologi
D155001
2122,00
Röntgenundersökning, 1-2 bilder
Vilda djur
Patologi
D190010
640,00
Röntgenundersökning, per bild utöver 2
Vilda djur
Patologi
D190011
227,00
Salmonella odling från djur och miljö (MSRV)
Flera
Bakteriologi
D112009
297,00
Salmonella odling från livsmedelsprover, (NMKL no 71)
Flera
Bakteriologi
D112010
297,00
Salmonella serotypning av stam
Flera
Bakteriologi
D112015
875,00
Snabbsvar (histopatologi)
Flera
Patologi
D152027
300,00
Snittning immunohistokemi/glas
Flera
Patologi
D154003
82,00
Snittning/glas
Flera
Patologi
D154000
77,00
Specialfärgning/glas
Flera
Patologi
D154007
122,00
Stor löpmagsmask (Haemonchus), odling
Flera
Parasitologi
D160124
230,00
TB undersökning (histologi)
Vilda djur
Patologi
D190003
252,00
Transportkostnad, brådskande till annat lab
Flera
Parasitologi
D160600
900,00
Trikinkit - 100 st (vildsvin)
Vilda djur
Parasitologi
D160613
9900,00
Trikinkit - 15 st (vildsvin)
Vilda djur
Parasitologi
D160612
1785,00
Trikinkit - 30 st (vildsvin)
Vilda djur
Parasitologi
D160610
3270,00
Trikinundersökning (dubbel mängd material)
Flera
Parasitologi
D160214
210,00
Trikinundersökning, björn
Vilda djur
Parasitologi
D160216
155,00
Trikinundersökning, vildsvin
Vilda djur
Parasitologi
D160211
110 kr/st, (6-12 djur 86 kr/st, 13-20 djur 65 kr/st)
Träckprovsanalys, kvantitativ
Flera
Parasitologi
D160100
290,00
Tularemi, serologi
Flera
Bakteriologi
D112043
1090,00
Tularemi,IHK
Djurparksdjur,Vilda djur
Patologi
D190017
903,00
Typning av bakteriestam, Maldi-tof
Flera
Bakteriologi
D120826
140,00
Urinvägskonkrement
Flera
Kemi
D170600
695,00
Utskärning (1-3 biopsier)
Flera
Patologi
D154002
72,00
Viltobduktion 10-30 kg
Vilda djur
Patologi
D194003
1871,00
Viltobduktion, <10 kg
Vilda djur
Patologi
D194004
1526,00
Viltobduktion, 120-600 kg
Vilda djur
Patologi
D194000
4647,00
Viltobduktion, 30-80 kg
Vilda djur
Patologi
D194002
2148,00
Viltobduktion, 80-120 kg
Vilda djur
Patologi
D194001
3800,00
Virologisk undersökning, virusisolering
Flera
Virologi
D140002
1100,00
Virulensfaktorer VTEC, PCR
Flera
Bakteriologi
D113075
580,00
Virusdiarrevirus (BVDV), antikroppar
Flera
Virologi
D142150
335,00
Virusdiarrevirus (BVDV), PCR
Flera
Virologi
D140064
580,00
Virusdiarrevirus (BVDV), virusisolering IPX
Flera
Virologi
D142400
335,00
Åldersbestämning
Vilda djur
Patologi
D190008
644,00
Översiktsfärgning/glas
Flera
Patologi
D154001
77,00