Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sök i prislistan

Här kan du söka i hela prislistan.

SVA:s prislista

 

Observera att detta är priser som gäller vid utskriftsdatum. Aktuella priser återfinns alltid på vår webbplats www.sva.se/prislista. Priserna är exklusive moms.

Utskriftsdatum : 2017-11-24

Sökresultat:

Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag <20 kg
Flera
Patologi
D150103
102,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag 20-80 kg
Flera
Patologi
D150102
219,00
Destruktion i samband med obduktion, obd.anslag 80-120 kg
Flera
Patologi
D150101
365,00
Destruktion i samband med obduktion, vuxen gris obd.anslag 120-600 kg
Gris
Patologi
D150133
584,00
Destruktion i samband med obduktion, vuxen nötkreatur obd.anslag 120-600 kg
Nötkreatur
Patologi
D150100
1168,00
Djurägaravgift obduktion (hobbybesättning)
Fjäderfä
Patologi
D130308
494,00
Djurägaravgift obduktion (kommersiell besättning)
Fjäderfä
Patologi
D130309
1416,00
Djurägaravgift obduktion, anka, gås, kalkon, struts, per djur
Fjäderfä
Patologi
D130077
1056,00
Djurägaravgift obduktion, kyckling, älling, gässling, max 1v, max 5 st
Fjäderfä
Patologi
D130076
1056,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150006
1050,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150004
600,00
Djurägaravgift, lantbrukets djur
Flera
Patologi
D150005
700,00
Histopatologisk undersökning, max 3 organ per fisk, mikroskopi
Fisk
Patologi
D180028
796,00
Histopatologisk undersökning, mer än 3 organ per fisk, mikroskopi
Fisk
Patologi
D180029
137,00
Hjort, foster/fosterhinnor (+ Djurägaravgift tillkommer)
Vilda djur
Patologi
D194009
1079,00
Kastningspaketet mellanstora, inkl. virologi
Häst
Patologi,Virologi
D150032
1463,00
Kastningspaketet stora, inkl. virologi samt ev. bakt.
Häst
Patologi,Virologi
D150046
2805,00
Obduktion < 10 kg
Hund,Katt
Patologi
D150022
1526,00
Obduktion < 20 kg
Djurparksdjur
Patologi
D150017
2236,00
Obduktion > 1000 kg pris enl. överenskommelse, dock minst
Djurparksdjur
Patologi
D150012
12206,00
Obduktion > 30 kg
Hund
Patologi
D150020
2148,00
Obduktion 10-30 kg
Hund
Patologi
D150021
1871,00
Obduktion 120-600 kg
Djurparksdjur
Patologi
D150014
4647,00
Obduktion 20-80 kg
Djurparksdjur
Patologi
D150016
2687,00
Obduktion 600-1000 kg
Djurparksdjur
Patologi
D150013
7772,00
Obduktion 80-120 kg
Djurparksdjur
Patologi
D150015
3800,00
Obduktion del av kropp
Flera
Patologi
D150053
2236,00
Obduktion fjäderfä, ej flockproblem
Fjäderfä
Patologi
D130310
870,00
Obduktion foster/kull
Får,Get
Patologi
D150039
2236,00
Obduktion får/get, vuxna
Får,Get
Patologi
D150037
2687,00
Obduktion gris, vuxen >9 mån
Gris
Patologi
D150033
4647,00
Obduktion grisfoster, per kull
Gris
Patologi
D150036
2236,00
Obduktion hjort kalv (+ Djurägaravgift tillkommer)
Vilda djur
Patologi
D194006
1376,00
Obduktion hjort vuxen (+ Djurägaravgift tillkommer)
Vilda djur
Patologi
D194005
2177,00
Obduktion lamm/killing 1:a året 1-3 st
Får,Get
Patologi
D150038
2236,00
Obduktion mellankalv, ungnöt 6-18 mån
Nötkreatur
Patologi
D150001
3800,00
Obduktion nöt, vuxna >18 mån
Nötkreatur
Patologi
D150000
4647,00
Obduktion slaktgris
Gris
Patologi
D150034
3800,00
Obduktion smådjur, fågel, kanin
Andra djurslag
Patologi
D150024
1453,00
Obduktion smågris, < slaktsvin 1-3st
Gris
Patologi
D150035
2687,00
Obduktion, <20 kg, foster, kroppsdel
Häst
Patologi
D150010
2236,00
Obduktion, del av kropp
Fjäderfä
Patologi
D130320
830,00
Obduktion, djurparksdjur <20 kg
Vilda djur
Patologi
D193003
2236,00
Obduktion, djurparksdjur 120-600 kg
Vilda djur
Patologi
D193000
4647,00
Obduktion, djurparksdjur 20-80 kg
Vilda djur
D193002
2687,00
Obduktion, djurparksdjur 80-120 kg
Vilda djur
Patologi
D193001
3800,00
Obduktion, fisk 1-2 grundpris
Fisk
Patologi
D180024
830,00
Obduktion, fisk utöver grundpris
Fisk
Patologi
D180025
395,00
Obduktion, föl första året
Häst
Patologi
D150009
3800,00
Obduktion, gnagare
Andra djurslag
Patologi
D150030
1453,00
Obduktion, kräfta 1-2 grundpris
Fisk
Patologi
D180026
1220,00
Obduktion, kräfta utöver grundpris
Fisk
Patologi
D180027
780,00
Obduktion, nötkreatur, foster nyfödda
Nötkreatur
Patologi
D150003
2236,00
Obduktion, primater < 30 kg
Djurparksdjur
Patologi
D150019
3807,00
Obduktion, primater > 30 kg
Djurparksdjur
Patologi
D150018
6072,00
Obduktion, spädkalv upp till 6 mån
Nötkreatur
Patologi
D150002
2687,00
Obduktion, viltuppfödningar 1-3 djur
Vilda djur
Patologi
D191000
1526,00
Obduktion, viltuppfödningar nästföljande djur
Vilda djur
Patologi
D191001
448,00
Obduktion, vuxen
Häst
Patologi
D150008
4647,00
Parasiter utvärtes, mikroskopi ej i samband med obduktion
Fisk
Parasitologi
D180016
1082,00
Parasiter utvärtes, mikroskopi i samband med obduktion
Fisk
Parasitologi
D180015
600,00
Provuttag, kvicksilver provuttag med individdata och förenklad obduktion
Fisk
Patologi
D180065
650,00
Sebrafisk hälsokontroll-Lilla paketet
Fisk
Bakteriologi,Virologi
D180075
12470,00
Sebrafisk hälsokontroll-Mellanpaketet
Fisk
Flera
D180076
14634,00
Sebrafisk hälsokontroll-Stora paketet
Fisk
Flera
D180077
18250,00