Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktioner

Prover till SVA ska tas enligt gällande provtagningsinstruktion. På den här sidan hittar du instruktioner fördelade på djurslag.

En remiss ska alltid följa med undersökningsmaterialet.

Här beställer du kartong för insändande av dött djur som ska obduceras/kremeras.

Här hittar du instruktion om hur du paketerar prover som ska skickas till oss.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls