PrP-genotypning - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - PrP-genotypning på får

Blod från får för PrP-genotypning

  • Blodprov tas i ett 5 ml vacutainer rör med EDTA-tillsats.
  • Röret fylls till cirka tre fjärdedelar.
  • Lägg röret i en provtagningshylsa och skicka till SVA.

Andra material kan användas efter överenskommelse med laboratoriet (tel. 018-67 43 00).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls