Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion dopningskontroll blodprov

Provtagningskit för blod

Förberedelse inför provtagning

 1. Fyll i ”Remiss för dopningsprovtagning” enligt anvisningar på remissen.

 2. Tag på engångshandskar.

  Provtagning

 3. Tag fem fulla (1 cm från korken) gelheparinrör 10 ml, gröngul kork.
 4. Märk alla blodrören med streckkodsetiketter. Etiketten placeras så att streckkoden kommer på en sida av röret, fortsätter över korken och fästes på andra sidan av röret. På så sätt blir etiketten ett sigill över korken.
  Gelheparinröret med den gulmarkerade etiketten är B-provet.

 5. Låt tränaren/ryttaren eller en representant för dessa kontrollera att märkningen av blodrören stämmer med märkningen av remissen för dopningsprovtagning, och signera detta längst ner på remissen.
  OBS! Ett namnförtydligande ska vara med.
  Remissen ska inte undertecknas av tränaren eller dennes representant, om inte någon av dem varit närvarande under provtagningen. Ange istället på remissen skälet till att vederbörande inte varit på plats eller inte accepterat att skriva på den.
  För SvRF: Om ryttare eller dess representant inte varit med vid provtagningen (funktionär från tävlingsorganisationen varit med i stället), så skall ändå ryttare/representant underteckna att de godkänt detta.
 6. Förpacka alla blodrören i frigolitlådan.

  Märkning och förslutning av frigolitlådan

 7. Förslut frigolitlådan och klistra en etikett på alla fyra sidorna i närvaro av tränare/ryttare eller dess representant.

  Remiss för dopningsprovtagning

 8. Remiss för dopningsprovtagning har tagist fram av sportförbunden och SVA i samarbete. Använd dem så här: 
  • Vit remiss - till Svensk Travsport/SvRF/arrangerande förbund
  • Gul remiss - till banan/tävlingsarrangören/tävlingsveterinären
  • Blå remiss - till SVA (KMF / Dopningskontroll) tillsammans med proverna
  • Röd remiss - till hästens representant

 9. Förpacka frigolitlådan tillsammans med den blå remissen i säkerhetsplastpåsen.

 10. Förslut den med klisterkanten på säkerhetsplastpåsen. 11. Efter att ovanstående utförts lägger man förpackningen i låsbart kylskåp eller motsvarande.

 12. Proverna ska skickas i avsedd pappkartong så fort som möjligt till:

SVA
KMF/Dopningskontroll
751 89 Uppsala

Foto samtliga bilder: Magdalena Hellström/SVA

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls