Fisk, kräftdjur och blötdjur - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion för fisk, kräftdjur och blötdjur

Kontakta alltid fisksektionens jourhavande före insändandet eller vid frågor. För att kunna analysera ett inskickat material på bästa sätt, är det viktigt att det förpackas och transporteras så att det inte förstörs på vägen.

Insändning av nydöd (kyld) fisk

Insändning av nydöd fisk.
Foto: Anders Alfjorden/SVA

Fisken placeras i rena plastpåsar som tillsluts ordentligt, så att de inte läcker ut vätska. Plastpåsarna märks enligt remissen och placeras i en frigolitlåda eller annan kyllåda tillsammans med kylklampar och/eller is. Ifylld remiss skickas med paketet i en separat plastficka. Om kylklamp används bör den inte läggas direkt mot fisken, risk finns annars för att frysskador kan uppstå på fiskens hud. Paketet skickas så att det är oss tillhanda inom 12-18 timmar.

Insändning av levande djur

Paketering av  fisk.
Foto: Anders Alfjorden/SVA

Levande fisk ska skickas i rena plastpåsar (tjocklek minst 0,1 millimeter) innehållande 30 procent vatten (kylt) och fisk samt 70 procent syrgas (eventuellt luft, OBS! ej utandningsluft).
Plastpåsen placeras i en frigolitlåda eller annan kyllåda tillsammans med kylklampar. OBS! Om akvariefisk/tropisk fisk skickas levande ska kylklampar INTE användas eftersom fisken då fryser ihjäl! 
Levande kräftdjur och blötdjur skickas med kylklampar samt fuktat fukthållande material (exempelvis tång för marina djur) i frigolitlåda eller annan kyllåda.
Ifylld följesedel/remiss skickas med paketet i en separat plastficka. 

Transport måste ske så att vi har det tillhanda inom 12-18 timmar. OBS! Ring alltid transportören för att kontrollera att de tar emot denna typ av försändelse.

Insändning av spritfixerat material (kräftor eller material för parasitundersökning)

Döda kräftor kan spritfixeras inför transport. För undersökning av enskilda parasiter är färsk kylförvarad fisk eller färska organprov med parasiter ofta lämpligast. Om fisken/provet riskerar att förstöras (mer än två-tre dagars kylförvaring) bör materialet istället spritfixeras. Kräftan, parasit eller mjukvävnad innehållande parasiter placeras då i tättslutande behållare med 70 procentig sprit (etanol), se "Beredning av fixeringslösning" nedan.
Förpacka provet så att läckage under transporten inte uppstår. Använd absorberande material kring behållaren och därefter läggs provet ned i en tät plastpåse. Ifylld följesedel/remiss skickas med paketet i en separat plastficka.

Beredning av fixeringslösning
70 procentig spritlösning kan beredas genom att ta två delar T-röd (95 procentig etanol) + en del vatten.

Insändning av formalinfixerat material (för histopatologisk undersökning)

Organbit (max bredd 0,5 cm) för formalinfixering
Foto: Anders Alfjorden/SVA

Material fixerat i formalin (formaldehydlösning) används för mikroskopiska undersökningar av organ (histopatologi).
 
För helkroppsfixering av liten fisk (mindre än tio gram) - buköppna för att underlätta fixering. För större fisk - skär ut organ/organbit (max bredd 0,5 cm) och placera i tättslutande behållare med 4 %-ig formalin, se "Beredning av fixeringslösning" nedan. Mängden fixeringslösning ska vara minst tio gånger provets volym.

Förpacka provet så att läckage under transporten inte uppstår: tätt åtslutande behållare med skruvkork, lägg absorberande material kring behållaren och lägg därefter provet i en tät plastpåse eller större hårdplastbehållare. Ifylld följesedel/remiss skickas med paketet i en separat plastficka.

Iakttag de skyddsföreskrifter som gäller. Formalin är en giftig substans och bör hanteras därefter.

Välj rätt organ/område för fixering

För att få bästa undersökningsresultat bör både frisk och förändrad vävnad tas ut från insänt organprov/prover (se skiss).

Beredning av fixeringslösning

4 %-ig formalinlösning kan beredas genom att ta en (1) del koncentrerad formalin (36-38 % formaldehyd) + nio (9) delar vatten eller späd en (1) del av 30 %-ig formaldehyd med sju (7) delar vatten.

Rör med 4 % formaldehyd samt utskuret prov. Foto: Anders Alfjorden/SVA

Insändning av fryst material

Fryst fisk lämpar sig inte för mikroskopi (histopatologi) eller för parasitundersökningar. Frysta fiskar kan användas för bakterie- och virusprovtagning men endast då färska kylförvarade fiskar inte finns att tillgå. Eventuella förgiftningar kan diagnostiseras på fryst material. Vid misstänkt utsläpp/miljöpåverkan bör ett stort antal fiskar insamlas och frysas in.

Fisken fryses snarast efter infångandet i märkta plastpåsar avsedda för infrysning (styckeförpackad).

Därefter förpackas de i frigolitlåda eller annan kyllåda med kylklampar och skickas så att paketet kommer in till laboratoriet inom 12-18 timmar. Ifylld följesedel/remiss skickas med paketet i en separat plastficka.

Se instruktion för att skicka in djurkroppar till SVA.

Vad gäller fixerat material (etanol/sprit, formalin eller liknande) förstörs inte materialet. Därför föreligger inte heller ett krav på ankomst till SVA inom viss tid. Dessa försändelser kan därmed skickas på billigaste sätt.

Sänd prov till:

Paket med hela fiskar för obduktion eller provuttag:
SVA
Obduktion-Sektion för fisk
Travvägen 12 A
756 51 Uppsala

Paket med redan uttagna prover:
SVA
Sektion för fisk
Travvägen 20
756 51 Uppsala

Vadderade kuvert (brev):
SVA
Sektion för fisk
751 89 Uppsala

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls