Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Så paketerar du djurkroppar som ska skickas till SVA

Följ dessa instruktioner när du skickar djurkroppar till SVA.

Kartonger och plastpåsar kan du beställa kostnadsfritt från oss. Privatpersoner beställer här och veterinärkliniker och djursjukhus beställer här.

OBSERVERA att instruktionen inte gäller för djur där misstanke om allvarlig smittsam sjukdom, så kallad epizootisjukdom finns. I dessa fall måste alltid SVA kontaktas före insändande (dagjouren, nås via telefon 018-67 40 00).
För transport av diagnostiska prov (blodprov, bakterieprov, vävnadsprov med mera) rekommenderas SVA:s portofria provpåse, beställ den här. Våra företagskunder kan också använda vår upphandlade transporttjänst för att säkerställa leverans nästa dag.

Förpackningen steg för steg

Djurkroppen ska om möjligt kylas innan den sänds in.
För växelvarma djur såsom fisk och kräldjur, är det särskilt viktigt att djurkroppen hålls nedkyld under hela transporten. Se Insändande av nydöd fisk/kräldjur .

För varmblodiga djur

1. För varmblodiga djur såsom fågel och däggdjur: Slå in varje djurkropp i absorberande material, till exempel tidningspapper. Lägg gärna varje inslagen djurkropp med kylklamp i en separat plastpåse.

2. Lägg de förpackade djurkropparna i en kraftig plastpåse. Vik toppen på plastpåsen dubbelt innan den försluts med buntband.

 
3. Placera paketet tillsammans med absorberande material i ytterligare en kraftig plastpåse. Förslut den yttre påsen med buntband.

4. Lägg påsen i kartongen. Fyll ut kartongen med tidningspapper så att den inte trycks ihop av annat gods och går sönder. Följebrev (remiss) med uppgifter om djuret samt insändarens namn, adress och telefonnummer dagtid, stoppas i separat plastpåse. Lägg den överst i kartongen. Avsluta med att försluta kartongen med kraftig tejp så den håller under transport till SVA. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls