Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sköljprov från TJUR

Anvisningar för uttagande av sköljprov från tjur för serologisk undersökning på Campylobacter fetus samt odling av Tritrichomonas foetus.

Från SVA tillhandahållna tillbehör:

För gemensam provtagning:

1 st 100 mL engångsspruta med adapter för kanyl

1 st polyetylenslang (ca 20cm) i plastpåse

För Campylobacter fetus:

                      1 rör med 9 mL Landers transportmedium art.nr.321690/9

                      1 flaska med 100 mL PBS 0,01M pH 7,4 art.nr.302815/100 (sköljvätskan)

För Tritrichomonas foetus

                      1 flaska med Transportmedium för tritrichomonas buljong modifierad art.nr.321642/40

                      1 mL antibiotikalösning PeSt art.nr.321641-1

För återsändning till SVA:

                      1 st etikett ”Förvaras i rumstemperatur” att klistra utanpå returförsändelsen.

Nödvändiga ej utsända utensilier:

Liten spruta (2-5mL) med kanyl för att överföra antibiotikalösningen till tritrichomonas-substratet.

Kanyl (Luer) för överföring av sköljprovet till respektive transportmedium.

Utförande:

 • Värm sköljvätskan till kroppstemperatur.
 • Ta bort kanyladaptern och spar den, montera polyetylenslangen på sprutan.
 • Tvätta preputialöppningen, torka väl med papper.
 • Sug upp 50 mL sköljvätska i sprutan.
 • För in plastslangen i preputiet, knip om förhud och slang, håll kvar greppet och spruta in sköljvätskan.
 • Massera kraftigt 1 – 2 minuter.
 • Sug tillbaka sköljvätskan i sprutan. Ibland kan slangen behövas dras ut något eftersom den lätt kan sugas fast mot slemhinnan.
 • Dra upp 1 mL antibiotikalösningen i en liten spruta och spruta in i flaskan med transportmedium för tritrichomonas. Lämna kanylen kvar i flaskan.
 • Sätt adaptern på sprutan med sköljvätskan och fyll först upp röret som innehåller transportmedium för campylobacter. Fyll ända upp och sätt på korken.
 • Fyll sedan cirka 10 mL sköljvätska i flaskan med Transportmedium för tritrichomonas genom den kvarlämnade kanylen.

 

Vid provtagning av både C. fetus och T. foetus ska campylobacterprovtagningen göras först.

Proverna skickas till SVA, Avdelningen för mikrobiologi, 751 89 Uppsala.

 

Fyll i följesedel fullständigt. Anteckna djurets nummer på Landers-röret och flaskans etikett (vid eventuella dubbelnumreringar i besättningen även namnet).

 

Provtagningsrör och pinne läggs i anslutning till användandet omedelbart i vatten.

De använda och rengjorda metallrören avtorkas och tillsammans med de uttagna proven sändsomgående  till SVA. Adresskort medföljer.

Observera att Tritrichomonas foetus. prover INTE får KYLAS utan istället skyddas mot kyla!

Glöm inte att sätta etiketten ”Förvaras i rumstemperatur” på paketet!

 Vid förfrågningar ring växel SVA 018-674000.

Frågor angående Campylobacter fetus besvaras av sektionen för Bakteriologi,

frågor angående  Tritrichomonas foetus besvaras av sektionen för Parasitologi

 

Beställning och frågor angående tillbehör och transportmedier besvaras av sektionen för Substratproduktion .

Telefon: 018-674167 eller substrat@sva.se

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls