Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Bli webbkund

Önskar du bli webbkund i SVA:s webbutik registrerar du dig här.
I dagsläget kan vi endast hantera webbkunder bosatta i Sverige. 
Övriga kunder hänvisas till tel. +46 (0)18 674300 eller via mail: order@sva.se.

När vi har behandlat din ansökan meddelas du via mail.

OBS! Användarnamn och lösenord är känsliga för stora respektive små bokstäver. Undvik även att använda bokstäverna å, ä och ö.
Raden för företag ska fyllas i. Har du inget företag, skriv ditt namn.

Vägledning 

 

Läs gärna igenom våra köp- och leveransvillkor