Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Remisser antibiotika

Allmänt

Vid insändande av isolat för verifiering av ESBL, ESBLCARBA, MRSA, MRSP eller andra MRS är vi tacksamma om underlaget för misstanken skickas med som en remiss. Insänd resistensundersökning är till hjälp vid utvärderingen av isolatet och SVA kan också ge insändaren bättre återkoppling.

Verifiering av kliniska isolat för ESBL/AmpC (ej ESBLCARBA)

För att motverka spridningen och ha en bra överblick av situationen av ESBL-bildande bakterier i Sverige är det viktigt för SVA att ha en korrekt och aktuell information. Därför uppmanas veterinärer och laboratorier att kontakta SVA, Sektionen för antibiotika, om cefalosporinresistenta bakterier från djur identifieras. Då kan beslut tas i samråd om ytterligare karakterisering av bakterien i fråga är nödvändig. Analysen är tillsvidare kostnadsfri.

Remiss Verifiering av kliniska isolat för ESBL/AmpC (ej ESBLCARBA) (pdf)

Om ett isolat uppvisar nedsatt känslighet mot karbapenemer (till exempel meropenem, imipenem eller ertapenem), kan det röra sig om ESBLCARBA. I det fallet ska remiss ”Verifiering Anmälningspliktig resistens ESBLCARBA, MRSA, MRSP och andra MRS” användas. Se vidare nedan. 

Verifiering, anmälningspliktig resistens ESBLCARBA, MRSA, MRSP och andra MRS

Misstänkta isolat från indexfall av de anmälningspliktiga resistenstyperna MRSA, MRSP och andra meticillinresistenta koagulaspositiva stafylokocker samt ESBLCARBA ska verifieras med molekylärbiologiska metoder (SJFVS 2013:23, K4, www.jordbruksverket.se). Det görs kostnadsfritt av SVA om isolat skickas till Avdelningen för mikrobiologi, sektionen för bakteriologi, och åtföljs av speciell remiss. Läs mer om kriterier för indexfall etcetera.

Remiss Verifiering Anmälningspliktig resistens ESBLCARBA, MRSA, MRSP och andra MRS (pdf)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls