Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kaningulsot och vaccination

Ett vaccin som skyddar mot kaningulsotens två virusvarianter, RHDV1 och RHDV2, godkändes för försäljning via apotek i Sverige i maj 2017.

SVA har därmed avvecklat sin försäljning av vaccin som skyddar mot kaningulsot. Veterinärer och djursjukhus hänvisas till att göra sina beställningar via apoteken. Ägare av tamkaniner som har frågor om vaccination och vaccinationsdoser vänder sig bäst till en lokal veterinär.

Bakgrunden till att SVA under en period tillhandahöll vaccin mot de båda virusvarianterna är att den nya typen av viruset, RHDV2, påvisades i många av de kaniner SVA undersökte i ett forskningsprojekt under 2015-2016. Resultaten visade att det fanns behov av ett vaccin som skyddade mot båda typerna. SVA identifierade och fick tillstånd att importera och sälja ett sådant vaccin, i väntan på att vaccinet blev godkänt för försäljning på svenska apotek.

SVA:s rutindiagnostik för kaningulsot särskiljer inte de båda virustyperna. Men i forskningsprojektet påvisades förekomst av den nya virusvarianten i stora delar av Sverige, upp till Gävleborgs län. Det finns inga aktuella och heltäckande spridningskartor, men troligt är att den som vill skydda sina tamkaniner mot kaningulsot bör använda sig av vaccin som skyddar mot både RDVH1 och RDVH2.

SVA hoppas kunna gå vidare med undersökningar av det nya kaningulsotsviruset. Vi sätter stor värde på rapporter om sjukdomsutbrott och fortsätter även att ta emot döda vilda djur för undersökning genom viltsektionen (vilt@sva.se). Även om vi för tillfället inte gör analyser som särskiljer de två varianterna av kaningulsotsvirus kan vi, genom att spara material i vår biobank, få nya möjligheter att undersöka var dessa virus förekommer och hur de eventuellt förändras.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls