Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Afrikansk svinpest – dödlig sjukdom för vildsvin nu påvisad i Polen

Jagar du? Har du varit i i gränstrakterna av Ryssland, Vitryssland, Litauen och Polen? Nya fall av afrikansk svinpest i dessa områden understryker vikten av att inte riskera ta med smitta till Sverige.

Afrikansk svinpest är en fruktad sjukdom med hög dödlighet både på vilda och tama grisar. Smitta sprids med djur och djurtransporter men även kött och köttprodukter. Turister kan bära hem viruset och föra smittan vidare indirekt med skor, kläder och troféer från smittade områden. Därför är den ett hot mot svenska tamgrisar och vildsvin.

I de fall jägare har egna grisar hemma är det av yttersta vikt att man följer de åtgärder som rekommenderas för att inte sprida smitta. Följ regeln att vänta minst 48 timmar innan inträde i svensk besättning efter besök utomlands där kontakt förekommit med klövbärande djur. Tvätta kläder och skor, och ta inte hem jakttroféer.

Svenska Djurhälsovården har tagit fram information på flera språk om vilka regler och åtgärder som krävs när man varit utomlands och skall besöka eller jobba på en svensk grisgård.

Läs mer hos andra

Jordbruksverket: Svinpest (afrikansk och klassisk)

Gård & Djurhälsan: 2014-02-18: Afrikansk svinpest sprider sig till Europa

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls