Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Newcastlesjuka – skydda dina djur mot smitta

Det är viktigt att du upprätthåller ett gott smittskydd kring dina fåglar. Kontakta en veterinär omgående vid symtom på sjukdom.

Newcastlesjuka kan spridas genom virus på äggskal. Foto: Magdalena Hellström/SVA

Newcastlesjukans virus finns inte i ägg men kan finnas på skalen. Därför kan även ägg vara en smittkälla. Foto: Magdalena Hellström/SVA

Symtom

Smittade fåglar behöver inte dö, de kan sluta lägga ägg, lägga ägg i en annan färg än normalt eller lägga ägg utan hårt skal, så kallade skinnägg. De kan också få svårt att andas, bli vingliga, få vriden nacke eller diarré.

Så sprids smittan

Smittade fåglar utsöndrar virus i kroppsvätskor, framförallt med avföring. Virus kan därför finnas i och på allt som är förorenat med avföring från smittade djur: smutsiga skor och kläder, foder som är förorenat med avföring från vilda fåglar, transportfordon, burar, redskap, damm, fjädrar med mera.
Virus finns inte i ägg men kan finnas på skalen. Därför kan även ägg vara en smittkälla. Smittan kan föras indirekt med utrustning, redskap eller personer mellan besättningar. Vilda fåglar som kommer i direktkontakt med fjäderfä kan också överföra smitta. Virus kan också överföras korta avstånd via luften.

Stoppa smitta i området

 • Hindra vilda fåglar att komma in i husen genom att spärra ventilationstrummor eller andra vägar som fåglar kan komma in med huv/ finmaskigt nät.
 • Använd inte marken runt husen för lagring av material och håll marken fri från växtlighet eller se till att den inte tillåts växa sig hög.
 • Utfodra fjäderfän inomhus eller om detta inte är möjligt, under tak.
 • Samla upp foderspill direkt så att det inte lockar till sig vilda fåglar och gnagare.
 • Begränsa antal besökare till dina fåglar och in till de utrymmen där fåglarna vistas
 • Undvik i möjligaste mån att köpa eller sälja fåglar
 • Byt kläder och skor när när du går i utrymmen där du håller fåglar

Vid misstanke om smitta

Om du ser några symtom på sjukdom hos dina djur kontakta en veterinär omgående.

Restriktioner i området

För att förhindra att smittan sprids vidare har Jordbruksverket infört ett skyddsområde med tre kilometers radie kring gården, och ett övervakningsområde med tio kilometers radie. Det innebär bland annat att fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus i dessa zoner. Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar, och förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter. Även utställningar och andra sammankomster med levande fåglar är förbjudna i området. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls