Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Frågor och svar om fladdermusrabies

Vanliga frågor och svar om fladdermöss och fladdermusrabies.

Jag har fladdermöss i mitt hus, vad ska jag göra?
Normalt behöver man inte göra något alls. Fladdermössen är skygga och undviker människor. De varken gnager, gräver eller bygger bon och skadar därmed normalt inte vare sig hus eller inventarier. Under vissa situationer, om fladdermössen sitter i trånga och täta utrymmen, till exempel inne i tunna väggar, kan man ibland störas av ljud och/eller lukt. Kontakta i så fall länsstyrelsen för vidare information.
Källa: Naturvårdsverket

Jag har fladdermöss i mitt hus, bör jag rabiesvaccinera mig?
Nej, att vistas i samma rum eller byggnad som fladdermöss utgör ingen risk även om djuren skulle vara bärare av fladdermusrabiesvirus.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Vem kan hjälpa mig ta reda på vad jag har för typ av fladdermöss i mitt hus?
Ta kontakt med länsstyrelsen i din region och hör om de kan hjälpa till.
Källa: Naturvårdsverket

Hur vet jag om det finns fladdermöss i mitt hus?
Eftersom fladdermöss ofta lever i små kolonier (grupper), kan man ibland på vindar och liknande hitta små högar av spillning under de platser där djuren håller till. Däremot är det inte så vanligt att man faktiskt ser de fladdermöss som bor i ett hus. De är skygga och brukar gömma sig så gott de kan; innanför bjälkar, mellan inner- och yttertak, mellan inner- och ytterväggar eller i andra hålrum de hittar.
Källa: Naturvårdsverket

En fladdermus flyger runt i ett av mina rum, vad ska jag göra?
Har en fladdermus råkat komma in i ett rum - jaga den inte. Den skadar varken dig eller inredningen. Släck lamporna och öppna ett fönster, så flyger fladdermusen ganska snart själv ut. Om den sitter och sover, öppna fönstret och räkna med att den flyger ut senast till kvällen. Har en fladdermus råkat hamna på golvet, kan den ha svårt att lyfta på egen hand. Använd i så fall handskar och lyft försiktigt ut fladdermusen och sätt upp den så högt du når i skuggan på en husvägg eller en trädstam.
Källa: Naturvårdsverket

Hur vet jag om det är fladdermusspillning jag har hittat på vinden?
Då fladdermöss enbart äter insekter, består spillningen av mer eller mindre ”malda” delar av insekter. Det gör spillningen porös. Såväl nästan färsk som gammal fladdermusspillning blir till pulver om man petar på den. Eftersom fladdermusspillningen mest består av insektsskaldelar och är lite taggig och ojämn, kan den ibland haka fast i till exempel en putsad murstock eller en ohyvlad planka. Mus- och råttspillning är smetig som färsk och stenhård som gammal.
Källa: Naturvårdsverket 

Min vind är full med fladdermusspillning, hur ska jag skydda mig när jag tar bort det? Fladdermusrabies (EBLV) har inte kunnat påvisas i avföring, så det är främst olika bakterier man kan behöva skydda sig emot. Men man bör alltid vidta vissa skyddsåtgärder när man hanterar avföring från vilda djur vars smittstatus man inte känner till. Eftersom fladdermusspillning lätt faller ihop till damm är det lämpligt att bära ett andningsskydd med partikelfilter. Använd engångshandskar vid kontakt med spillning, och tvätta händerna efteråt. Om du arbetar med sanering yrkesmässigt läs Arbetsmiljöverkets föreskrift  AFS 2005:1 om mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan och överkänslighet.
Källa: Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls