Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Utsättning av fisk

Odling av fisk görs också för utsättning till naturvatten. Det finns flera anledningar till detta:

  • Kompensera bortfallet av naturproducerad laxfisk som uppstått till följd av vattenkraftsbyggnaden (så kallade kompensationsodlingar)
  • Förstärka vilda bestånd
  • Biotopvård (till exempel att förhindra igenväxning)
  • Sportfiskesyfte (till exempel "put and take") 

Vanliga fiskarter som odlas för utsättning och konsumtion:

Fiskarter som odlas för utsättning och konsumtion

Harr (Thymallus thymallus) är en sötvattenslevande laxfisk som man finner i strömmande vatten från Svealand och norrut. Den påträffas också i utsötat bräckvatten (Bottenviken, Bottenhavet) och i vissa sjöar. Den sydligaste lokalen för harr i Sverige är Vättern. Främsta kännetecknet är den stora böljande ryggfenan och levande eller nydöd harr har en doft av timjan.

Denna fisk odlas huvudsakligen i kompensationssyfte när dess naturliga vandringsvägar har stoppats. Harr odlas också för utsättning till sportfiskevatten. 

Läs mer

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna (2012). Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar. Red. Tomas Carlberg, Ragnar Hall, ArtDatabanken, SLU, Uppsala, ISBN 978-91-88506-80-1 

Artdatabanken - sökord: harr (ger länkarna - artfakta, namn och släktskap, utbredning: fyndlista, utbredning: fyndkarta, bilder - att följa)

Fishbase - fakta på engelska

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls